โรงพยาบาลตราด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด มีความประสงค์รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา

             ด้วยโรงพยาบาลตราด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด มีความประสงค์รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) 2 อัตรา
ตำแหน่งเจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์            จำนวน 1 อัตรา
ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์                              จำนวน 1 อัตรา
โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 – 7 พฤศจิกายน 2566 ผู้ที่สนใจสามารถสมัครงานและดูรายละเอียดได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 3 โรงพยาบาลตราด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด ในวันและเวลาราชการ หรือ www.trathospital.go.th 


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar