โรงพยาบาลตราด รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) จำนวน 4 ตำแหน่ง 5 อัตรา

โรงพยาบาลตราด รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) จำนวน 4 ตำแหน่ง 5 อัตรา
              1.ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด                        จำนวน 2 อัตรา
              2.ตำแหน่งนักกิจกรรมบำบัด                         จำนวน 1 อัตรา
              3.ตำแหน่งช่างกายอุปกรณ์                           จำนวน 1 อัตรา
              4.ตำแหน่งผู้ช่วยนักกายบำบัด                        จำนวน 1 อัตรา
               เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ผู้ที่สนใจสามารถยื่นใบสมัคร และ ดูรายละเอียดได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 3 โรงพยาบาลตราด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด ในวันและเวลาราชการ หรือทาง www.trathospital.go.th


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar