สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตราด ประกาศขายทอดตลาดพัสดุ คุรุภัณฑ์ ชำรุด เสื่่อมสภาพ และหมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการ

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตราด ประกาศขายทอดตลาดพัสดุ คุรุภัณฑ์ ชำรุด เสื่่อมสภาพ และหมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการ สนใจขอทราบรายละเอียดได้ที่ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดตราด ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 20 ธันวาคม 2564  โทร. 039-512836  ในวันและเวลาราชการ และจะทำการขายทอดตลาดในวันที่ 21 ธันวาคม 2564 เวลา 10.00 น.เป็นต้นไป จนกว่าจะแล้วเสร็จ


ไฟล์เอกสารประกอบ
ขายทอดตลาด 22 รายการ.pdf |

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar