นายกรัฐมนตรี เปิดงาน FTI EXPO 2022 แสดงวิสัยทัศน์การพลิกโฉมสู่อนาคต ยืนยัน ไทยเป็นเป้าหมายการลงทุนของนานาประเทศ ขอทุกภาคส่วนร่วมมือขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และปรับตัวใช้เทคโนโลยีดิจิทัลรองรับการเปลี่ยนของโลกในอนาคต

 

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานพิธีเปิดงาน FTI EXPO 2022 : SHAPING FUTURE INDUSTRIES FOR STRONGER THAILAND ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมแสดงวิสัยทัศน์"การพลิกโฉมสู่อนาคต"ว่า รัฐบาลมุ่งมั่นยกระดับภาคอุตสาหกรรมไทยสู่อนาคตที่เข้มแข็ง ซึ่งประเทศไทยมีศักยภาพที่พร้อมจะผลักดันในหลากหลายด้าน ทั้งด้านการเกษตรและอุตสาหกรรม ขณะเดียวกันปัจจุบันนี้โลกกำลังเผชิญกับความท้าทายและการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่โลกยุคใหม่ ซึ่งต้องนำเทคโนโลยีมาส่งเสริมการดำเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นโดยมองว่าการพัฒนานวัตกรรมต่างๆเป็นปัจจัยสำคัญที่จะพัฒนาในทุกมิติ ดังนั้นช่วงเวลานี้ทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกันเพื่อจะขับเคลื่อนงานและนโยบายต่างๆให้ประสบผลสำเร็จ โดยรัฐบาลจะทำหน้าที่เปิดดุลการค้า พบปะเจรจากับผู้นำประเทศต่างๆเพื่อปลดล็อคด้านการค้าการลงทุนส่วนภาคเอกชนมีหน้าที่สานต่อ

วันนี้ประเทศไทยพร้อมที่จะรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงและมีการปรับตัวบ้างแล้วอย่างรู้เท่าทันและหากจะเปรียบประเทศไทยในปัจจุบันนี้เหมือนกับรถยนต์หนึ่งคันที่จะต้องขับเคลื่อนนำคน 70 ล้านคนในประเทศให้ไปสู่เวทีโลกอย่างมั่นคง สามารถดำรงชีวิตและเดินหน้าต่อไปได้แบบไม่ติดขัด มีพลังงานเพียงพอ ทุกคนสะดวกสบาย ซึ่งอาจจะไม่ง่าย แต่ต้องทำให้สำเร็จและวันนี้ถือเป็นการเตรียมพื้นฐานเพื่อนำทุกคนเดินหน้าต่อไป

ทั้งนี้วิกฤตจากสถานการณ์โควิด-19 ความขัดแย้ง พลังงานและสินค้าที่ปรับสูงขึ้น ถือเป็นห่วงโซ่ที่ได้รับผลกระทบไปทั่วโลก แต่อย่างไรก็ตามขอให้ย้อนดูว่ารัฐบาลได้ทำอะไรมาบ้าง ซึ่งที่ผ่านมามุ่งเน้นในการดูแลสุขภาพของประชาชนก่อน จากนั้นจึงมาเริ่มที่จะสร้างรายได้และฟื้นฟูเศรษฐกิจโดยทุกอย่างดำเนินการด้วยความระมัดระวัง ขณะเดียวกันประเทศไทยถือเป็นเป้าหมายที่ทั่วโลกอยากจะมาร่วมลงทุน ซึ่งยืนยันว่ารัฐบาลมีมาตรการคุมเข้มรัดกุมและสร้างประโยชน์ให้กับพี่น้องประชาชนอย่างคุ้มค่า ส่วนราคาพลังงานที่ปรับสูงขึ้นส่งผลกระทบต่อทั่วโลก รัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจเร่งแก้ไขปัญหาอย่างดีที่สุด แต่การดำเนินการทุกอย่างต้องรัดกุมและทำอย่างไรต้องไม่ให้กระทบต่อฐานะการเงินการคลังของประเทศ เพื่อให้ทุกประเทศเชื่อมั่นที่จะลงทุนในประเทศไทย และยืนยันว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาไทยได้รับการยอมรับจากต่างชาติ โดยเฉพาะเรื่องของการควบคุมสถานการณ์ โควิด-19 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งถือเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับการดำเนินการของรัฐบาลและขณะเดียวกันประเทศไทยรวมถึงภูมิภาคอาเซียนจะต้องมีเสถียรภาพที่เข้มแข็งเพื่อที่จะเป็นแหล่งอาหารโลกในอนาคตคะแนนโหวต :