นายกรัฐมนตรี มั่นใจไทยมีศักยภาพ นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับใช้ รองรับการเปลี่ยนแปลงของโลก

 

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม โพสต์ข้อความผ่าน Facebook ส่วนตัว ใจความสำคัญว่า เมื่อวานนี้ (29 มิ.ย.65) ได้มีโอกาสลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อติดตามการทำงานตามนโยบายรัฐบาล ซึ่งนอกจากจะได้รับทราบความคืบหน้าโครงการต่างๆ แล้ว ยังสัมผัสได้ถึงความเป็นมืออาชีพ ความมุ่งมั่น และร่วมแรงร่วมใจกันของทุกภาคส่วน ที่ได้บูรณาการกันสร้างความเข้มแข็งในทุกๆ กิจกรรมและทุกระดับอย่างน่าชื่นชม ยกตัวอย่างเช่น

โครงการชุมชนยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจร โดยสถานีตำรวจภูธรสารภี ที่มุ่งการปราบปรามเชิงรุก ลดความต้องการในพื้นที่ ส่งเสริมกระบวนการชุมชนบำบัด ให้ความสำคัญกับการคืนคนดีสู่สังคม

การยกระดับระบบการบริหารและบริการสาธารณะ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ของเทศบาลเมืองแม่เหียะ ที่ได้รับการรับรองเป็นเขตส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ จากสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) โดยสามารถเป็นโมเดลการพัฒนาเมืองให้กับท้องถิ่นอื่นๆ ของไทยได้เป็นอย่างดี

สำหรับพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำพูนนั้น มีแนวโน้มการขยายตัวของเมืองอีกมาก โดยปัญหาในอนาคตที่สำคัญประการหนึ่งคือ การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ จึงได้ติดตามความคืบหน้าโครงการสำคัญๆ ได้แก่ อุโมงค์ส่งน้ำช่วงแม่แตง – แม่งัด สำหรับเติมน้ำในเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล ,อุโมงค์ส่งน้ำช่วงแม่งัด – แม่กวง สำหรับเติมน้ำให้เขื่อนแม่กวงอุดมธารา โดยภาพรวมทั้ง 2 โครงการ มีความคืบหน้ากว่าร้อยละ 68 เมื่อเสร็จสมบูรณ์แล้ว ก็จะช่วยเพิ่มเสถียรภาพพื้นที่ชลประทาน 175,000 ไร่ เพิ่มพื้นที่เพาะปลูกช่วงหน้าแล้ง 76,129 ไร่

นอกจากนี้ ได้มีโอกาสเข้าร่วมงาน FTI Expo 2022 – Shaping the Future Industry ของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นกิจกรรมระดมพลัง เพื่อการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมของประเทศ โดยมีหลักการทำงานที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลในหลายเรื่อง

นายกรัฐมนตรี กล่าวด้วยว่า จากความก้าวหน้าของโครงการต่างๆ มั่นในศักยภาพของคนไทย ว่ามีความพร้อมที่จะปรับตัวและเปลี่ยนผ่านท่ามกลาง “สายลมแห่งการเปลี่ยนแปลงของโลก” ได้เป็นอย่างดี เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ที่รัฐบาลได้วางไว้คะแนนโหวต :