กระทรวงพาณิชย์ ย้ำจะตรึงราคาสินค้าให้นานที่สุด เน้นแนวทางในการช่วยเหลือลดภาระประชาชน

 

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า จากภาวะราคาสินค้าปรับตัวสูงขึ้น ได้สั่งการกรมการค้าภายในและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดูแลและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด โดยใช้นโยบายทั้งเชิงรุกและเชิงลึกในการกำกับดูแลราคาและปริมาณ ให้เพียงพอต่อความต้องการใช้ในประเทศ โดยเฉพาะสินค้า 18 หมวดที่จำเป็นต่อการดำรงชีพ พยายามตรึงราคาให้นานที่สุด

ขณะเดียวกันต้องให้ผู้ประกอบการสามารถดำเนินกิจการต่อไปได้ ตามแนวทาง “วิน-วินโมเดล” หากกดราคามากเกินไป อาจเกิดปัญหาสินค้าขาดแคลนตามมา สำหรับการดูแลไม่ให้เกิดการเอารัดเอาเปรียบผู้บริโภคทั้งลักษณะ กักตุน ปฏิเสธการขายหรือค้ากำไรเกินควร ให้มีการติดตามและเร่งตรวจสอบการดำเนินคดี หากมีการกระทำผิดต้องดำเนินคดีตามกฎหมาย กรณีค้ากำไรเกินควรให้ดำเนินคดีตามมาตรา 29 ตาม พ.ร.บ. ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ หรือมาตราอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อไม่ให้ผู้บริโภคได้รับความเดือดร้อนจากการเอารัดเอาเปรียบ

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ยังกล่าวขอบคุณผู้ประกอบการที่ให้ความร่วมมือกับกระทรวงพาณิชย์เป็นอย่างดี ในการช่วยกันแบกรับภาระต้นทุนสินค้า ทั้งต้นทุนวัตถุดิบ ค่าขนส่ง ค่าไฟฟ้า ค่าพลังงาน กระทรวงพลังงานพยายามดูแลอย่างเต็มที่และเป็นต้นทุนที่สูงขึ้นทั่วโลกคะแนนโหวต :