กรมการศาสนา ร่วมกับวัดและองค์กรเครือข่ายทางพระพุทธศาสนา จัดงานวันวิสาขบูชา ส่งเสริมชาวพุทธเข้าวัดปฏิบัติธรรม

 

นายชัยพล สุขเอี่ยม อธิบดีกรมการศาสนา เปิดเผยว่า กิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชาปีนี้ ส่วนกลางร่วมกับวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร จัดงานระหว่างวันที่ 2-3 มิถุนายน 2566 ประกอบด้วย พิธีเจริญพระพุทธมนต์ ตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 19 รูป พิธีเวียนเทียน และอัญเชิญผ้าห่มองค์พระบรมบรรพต (ภูเขาทอง) กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม การสาธิตและสืบสานประเพณีการกวนข้าวทิพย์ การแสดงศิลปวัฒนธรรมไทยจากเครือข่ายศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ การสาธิตและจัดแสดงผลิตภัณฑ์ของดีชุมชนคุณธรรมและชุมชนโดยรอบจำนวน 30 แห่ง กิจกรรม “ธรรม Talk Walk Rally” สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 9 มงคล ภายในวัด

นอกจากนี้ ยังได้จัดกิจกรรมผ่านช่องทางออนไลน์ให้ประชาชนร่วมกิจกรรมตอบปัญหาธรรมะ โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับใบโพธิ์มหามงคลจากสถานที่ตรัสรู้ คือ ต้นพระศรีมหาโพธิ์ เมืองพุทธคยา สาธารณรัฐอินเดีย

สำหรับส่วนภูมิภาค ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด องค์กรเครือข่ายทางพระพุทธศาสนา จัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาตามบริบทของแต่ละพื้นที่ โดยการนำทุนทางวัฒนธรรมมาส่งเสริมการจัดกิจกรรมแบบบูรณาการสืบสานเทศกาล ประเพณีท้องถิ่น พร้อมกันนี้ กรมการศาสนายังจัดทำคีตธรรมบทเพลงวันวิสาขบูชา เพื่อสร้างการรับรู้ในการนำหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนามาใช้ในชีวิต สวดมนต์ รักษาศีล เจริญจิตภาวนา ปฏิบัติธรรมน้อมรำลึกถึงพระพุทธคุณในโอกาสวันสำคัญสากลของโลก


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar