กทม. เฝ้าระวังโรคไข้เลือดออกในชุมชน แนะประชาชนปฏิบัติตามมาตรการ กำจัดต้นตอแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย

 

นายเอกวรัญญู อัมระปาล ผู้ช่วยเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและโฆษกกรุงเทพมหานคร เปิดเผยถึงสถานการณ์และแนวโน้มการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานครในปี 2566 ว่า กรุงเทพมหานคร กำชับไปยังสำนักงานเขตและศูนย์บริการสาธารณสุขในพื้นที่ ดำเนินมาตรการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในพื้นที่อย่างต่อเนื่องในพื้นที่ชุมชน การสำรวจและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ลดความเสี่ยงการแพร่กระจายของไข้เลือดออก ด้วยมาตรการ 5 ป. 1 ข. คือ ปิดหรือคว่ำภาชนะเพื่อป้องกันยุงไข่ เปลี่ยนน้ำในภาชนะให้สะอาดอยู่เสมอ ปล่อยปลาลงในอ่างเพื่อกินลูกน้ำยุงลาย ปรับปรุงสภาพแวดล้อม ลดขยะและแหล่งน้ำขังและปฏิบัติเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง พร้อมกับขัดล้างภาชนะก่อนเปลี่ยนน้ำใหม่เพื่อกำจัดไข่ยุงที่เกาะอยู่ภายในภาชนะ และมาตรการ 3 เก็บคือ เก็บบ้านไม่ให้รก เก็บขยะไปทิ้งอย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง เก็บน้ำโดยปิดฝาภาชนะให้มิดชิด เพื่อทำลายแหล่งน้ำขัง

หากพบตนเองและบุคคลรอบข้างมีอาการโรคไข้เลือดออก มีไข้สูงร่วมกับอาการปวดศีรษะ ปวดกล้ามเนื้อ ปวดกระบอกตา หรือมีอาการเลือดออกซึ่งพบที่ผิวหนัง ควรไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลอย่างเร่งด่วน


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar