เตือนประชาชนตรวจสอบใบอนุญาตบริษัททัวร์ ป้องกันมิจฉาชีพหลอกพาไปทำงานต่างประเทศผิดกฎหมาย

 

นายจาตุรนต์ ภักดีวานิช อธิบดีกรมการท่องเที่ยว เปิดเผยถึงกรณีมีการแอบอ้างเป็นบริษัททัวร์ สามารถส่งคนไทยไปทำงานด้านการเกษตรในประเทศญี่ปุ่น ว่า กรมการท่องเที่ยวและกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยวทราบเรื่อง ได้มอบหมายเจ้าหน้าที่ตรวจสอบฐานข้อมูลทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พบว่ามีการจดทะเบียน

นิติบุคคลกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า โดยบริษัทพารวย ทราเวล จำกัด จดทะเบียนจังหวัดขอนแก่น และบริษัท พิศวรินอินโนเวชั่น จำกัด จดทะเบียนจังหวัดลำปาง แต่ทั้งสองบริษัทไม่เคยได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวจากกรมการท่องเที่ยวแต่อย่างใด จึงไม่สามารถพาคนไทยออกไปท่องเที่ยวต่างประเทศในรูปแบบกรุ๊ปทัวร์ตามที่กล่าวอ้างได้กรณีนี้สร้างความเข้าใจผิดและเสียหายต่อภาพลักษณ์อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไทยเป็นอย่างมาก

อย่างไรก็ตาม กรมฯ ได้เน้นย้ำให้ประชาชนที่ต้องการออกไปทำงานในต่างประเทศอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ขอให้ติดต่อผ่านกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงานเท่านั้น เพื่อป้องกันการถูกหลอกลวงและเน้นย้ำสำหรับประชาชนที่ประสงค์เดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศในรูปแบบทัวร์ สามารถตรวจสอบสถานะใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวของบริษัทนำเที่ยวได้ที่ www.dot.go.th


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar