ททท. ผลักดันขับเคลื่อนปลุกกระแสท่องเที่ยวไทยท้ายปี คาดรายได้ปี 2566 กว่า 2 ล้านล้านบาท

 

นางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เปิดเผยว่า ภาคการท่องเที่ยวไทยถือเป็นทั้งความหวังและความฝันในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทย ให้เดินหน้าต่อเนื่องถึงปี 2567 และปีถัดไป ซึ่งสะท้อนจากการตั้งเป้าหมายของนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ที่ขอปรับเพิ่มรายได้รวมการท่องเที่ยวปี 2567 เป็น 3.5 ล้านล้านบาท จากเป้าหมายปัจจุบันของ ททท. ที่ตั้งไว้ 3 ล้านล้านบาท ซึ่งคิดเป็นการฟื้นตัว ร้อยละ 100 เมื่อเทียบกับปี 2562 ก่อนโควิด-19 ระบาด ด้วยการเพิ่มรายได้จากตลาดต่างประเทศให้มากขึ้น ในส่วนปี 2566 ททท. ยังคงเป้าหมายรายได้รวมการท่องเที่ยวที่ 2.38 ล้านล้านบาท โดยได้ปัจจัยนักท่องเที่ยวพักนานขึ้น ช่วยเพิ่มรายได้การจับจ่ายในประเทศมากขึ้น ซึ่งถือเป็นอานิสงส์เชิงบวกจากที่รัฐบาลออกมาตรการสนับสนุน อาทิ วีซ่าฟรี คิดเป็นการฟื้นตัว ร้อยละ 80 ซึ่งวางเป้ารายได้ไว้ที่ 1.6 ล้านล้านบาท และผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย 200 ล้านคน/ครั้ง ตั้งเป้ารายได้ 8 แสนล้านบาท เมื่อพิจารณาสัดส่วนรายได้ระหว่างตลาดในประเทศและต่างประเทศแล้ว เท่ากับในปี 2567 ททท.จะต้องสร้างรายได้ตลาดต่างประเทศเพิ่มขึ้นเป็น 2.5 ล้านล้านบาท เพิ่มจากเป้าหมายปัจจุบันซึ่งอยู่ที่ 2 ล้านล้านบาท และสู่เป้าหมายรายได้ตลาดต่างประเทศ 3 ล้านล้านบาทในอนาคตตามนโยบายของ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ที่ต้องการเฉพาะรายได้ต่างชาติเที่ยวไทย 3 ล้านล้านบาท

นอกจากนี้ ททท.มีเป้าหมายปี 2567 ในการสร้างรายได้ตลาดในประเทศ อยู่ที่ 1 ล้านล้านบาท โดยสิ่งสำคัญที่จะออกมาเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวในประเทศ เกิดการเดินทางมากขึ้น ส่งผลถึงการใช้จ่ายมากขึ้นนั้น อาทิ การจัดกิจกรรมกว่า 3,000 กิจกรรมท่องเที่ยวทั่วไทย กระตุ้นการท่องเที่ยวในช่วง เดือนตุลาคม-ธันวาคม ส่งท้ายปี 2566 โดยคาดว่าจะสามารถสร้างเงินหมุนเวียนทางเศรษฐกิจได้ประมาณ 50,000 ล้านบาท


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar