กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์และบริษัทสมาชิก จัดโครงการ “คลินิกรถ ลดฝุ่น PM2.5” รองรับบริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมัน - ตรวจเครื่องยนต์

 

นางสาวยุพิน บุญศิริจันทร์ ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยว่า ส.อ.ท. ร่วมกับกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์และบริษัทสมาชิก จัดทำ “โครงการคลินิกรถ ลดฝุ่น PM2.5 ครั้งที่ 5” เพื่อสนับสนุนการตรวจสอบสภาพเครื่องยนต์และการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง โดยค่ายรถยนต์ร่วมใจให้ส่วนลดค่าบำรุงรักษาเพื่อลดควันดำสำหรับประชาชนที่ใช้รถยนต์เครื่องยนต์ดีเซลและเบนซิน ในพื้นที่ทั่วประเทศ สูงสุด 6 เดือน ตั้งแต่เดือนนี้จนถึงสิ้นเดือนเมษายน 2567 โดยจะมีศูนย์บริการจากค่ายรถยนต์พร้อมให้บริการกว่า 1,742 แห่ง ขณะที่ ภาคเอกชนได้ร่วมกันมอบส่วนลด ในการตรวจสอบสภาพฟรี ส่วนลดน้ำมันเครื่อง ค่าแรง และค่าอะไหล่ที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและการตรวจสอบสภาพเครื่องยนต์ สำหรับรถยนต์เครื่องยนต์ดีเซลและเบนซินเก่าในพื้นที่ทั่วประเทศที่หมดระยะเวลาการรับประกันเกือบ 500,000 คัน ซึ่งสามารถคำนวณออกมาเป็นจำนวนเงินที่บริษัทสมาชิกสนับสนุนงบประมาณการดำเนินโครงการฯ มากกว่า 380 ล้านบาท

อย่างไรก็ตาม ส.อ.ท. ได้สนับสนุนให้ประชาชนมีการบำรุงรักษารถยนต์ โดยเฉพาะรถยนต์เก่า จะเป็นแนวทางสำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพการเผาไหม้ของรถยนต์ และลดผลกระทบที่จะทำให้เกิดปัญหาฝุ่น PM2.5 ซึ่งจะเป็นการแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุ

ทั้งนี้ มุ่งผลักดันให้เกิดการพัฒนายานยนต์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ลดการปล่อยมลพิษ และเตรียมพร้อมเข้าสู่อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ โดยเฉพาะยานยนต์ไฟฟ้า เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยให้สอดคล้องกับทิศทางของโลกอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar