กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมสนับสนุนงานวิจัย พลิกโฉมการภาคเกษตรไทยสู่ตลาดสากล

 

ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวถึงการจัดงานประชุมวิชาการและจัดแสดงผลงานวิจัยและนวัตกรรมด้านการเกษตร เปลี่ยนวิถีเกษตรไทยด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม ที่จะมีขึ้นในวันที่ 20-21 พฤศจิกายนนี้ ว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มุ่งเน้นการพัฒนาสินค้าเกษตรให้มีมูลค่าสูง พัฒนาทรัพยากรเกษตรให้ยั่งยืน ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนงานวิจัยเพื่อการเกษตรและผลักดันงานวิจัยมาสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม

 

โดยสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ต้องร่วมมือกันในการขยายผลงานวิจัยในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั่วไปและงานวิจัยและนวัตกรรมจะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น สร้างรายได้ ลดภาระหนี้สินและลดต้นทุน และยกระดับภาคเกษตรเข้าสู่การเกษตรสมัยใหม่ โดยยึดหลัก ตลาดนำ นวัตกรรมเสริม เพิ่มรายได้ รวมถึงการบูรณาการความร่วมมือกันระหว่าง ภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชน

โดยงานประชุมวิชาการและจัดแสดงผลงานวิจัยและนวัตกรรมด้านเกษตร จัดขึ้นระหว่างวันที่ 20 – 21 พฤศจิกายน 2566 ณ ฮอลล์ 5 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ซึ่งในครั้งนี้ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิดงาน ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 เวลา 15.00 น. และภายในงานมีการนำเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่น่าใจจำนวนมาก พร้อมทั้งการปาฐกถาและการบรรยายที่น่าสนใจ อาทิ การบรรยาย หัวข้อ “เกษตรไทยจะเปลี่ยนไปด้วยวิจัยและพัฒนา" การเสวนา หัวข้อ “ก้าวทันสภาวะอากาศที่เปลี่ยนไป กับอนาคตเกษตรไทยเปลี่ยนแปลง” และ “นวัตกรรมอาหารไทย สู่ความมั่นคงอาหารโลก”


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar