กระทรวงสาธารณสุข เดินหน้าฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก และวัคซีนป้องกันเชื้อ HIV

 

นายแพทย์ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวถึงความคืบหน้าการดำเนินนโยบาย Quick Win ของกระทรวงสาธารณสุขว่า ได้แถลงนโยบายเร่งด่วนต่อรัฐสภา เรื่องการฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกและวัคซีนป้องกันเชื้อ HIV ซึ่งในขณะนี้ได้ทำการฉีดวัคซีนให้เด็กอายุตั้งแต่ 11 -20 ปีแล้ว 501,608 ราย ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 8 - 27 พ.ย.66 โดยตั้งเป้าหมายฉีด 1,000,000 ราย ภายใน 100 วัน

 

นอกจากนี้ ยังมีนโยบายในการช่วยสร้างขวัญกำลังใจให้แก่บุคลากรทางการแพทย์การสาธารณสุขในเรื่องสวัสดิการความเป็นอยู่ ที่ในขณะนี้ได้ทำความร่วมมือและข้อตกลงกับธนาคารออมสินในการแก้ไขปัญหาหนี้สินให้กับบุคลากรสาธารณสุข 2 โครงการ เนื่องจากมีบุคลากรจำนวน 63,000 ราย เป็นหนี้ครัวเรือน แบ่งเป็นร้อยละ 40 เป็นหนี้จากสินเชื่อต่างๆ และร้อยละ 15 เป็นหนี้จากที่อยู่อาศัย ซึ่งเบื้องต้นที่ทำข้อตกลงกับธนาคารออมสินนั้น สินเชื่อจากที่อยู่อาศัยจะเริ่มต้นที่ร้อยละ 2.6 ต่อปี ส่วนสินเชื่อต่างๆ รวมถึงหนี้นอกระบบสามารถกู้เงินได้ 200,000 บาท ดอกเบี้ยร้อยละ 0.7 หากสามารถดำเนินการได้ตามที่ตั้งไว้ทั้ง 2 โครงการ จะสามารถช่วยลดปัญหาหนี้สินของบุคลากรสาธารณสุขได้กว่า 6,000 ล้านบาท

นอกจากนี้ นายแพทย์ชลน่าน ยังกล่าวถึงกรณีที่พรรคก้าวไกลจะมีการแก้ไขร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมว่า ยังไม่สามารถตอบรายละเอียดได้ แต่กรรมการบริหารพรรคเพื่อไทยได้หารือกัน ซึ่งเบื้องต้นต้องศึกษารายละเอียดต่างๆ ของเนื้อหาร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว ถึงความเป็นไปได้และสอดรับกับวัตถุประสงค์หรือไม่


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar