รัฐบาลประกาศวาระแห่งชาติ การแก้ปัญหาหนี้นอกระบบให้ประชาชนกว่า 23 ล้านครัวเรือน

 

นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง พร้อมด้วยนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง และพลตำรวจเอก ธนา ชูวงศ์ รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ร่วมแถลงวาระแห่งชาติ “การแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ” ที่ทำเนียบรัฐบาล

 

นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า รัฐบาลจริงจังแก้ปัญหาหนี้นอกระบบ โดยได้กำหนดเป็นวาระแห่งชาติ เพื่อบูรณาการการแก้ปัญหาร่วมกับทุกภาคส่วนเพื่อคืนความเป็นธรรมให้กับประชาชนและยกระดับความเป็นอยู่ให้ดีขึ้นไม่กลับไปเป็นหนี้อีก ซึ่งสำนักงานสถิติแห่งชาติ ได้ประมาณการว่ากว่า 23 ล้านครัวเรือนไทย เป็นหนี้นอกระบบคิดเป็นจำนวนเงินกว่า 53,000 ล้านบาท ทั้งนี้ ปัญหาหนี้นอกระบบเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อทุกคนในระบบเศรษฐกิจ จึงเห็นว่าการแก้ปัญหาทำได้ยากหากรัฐบาลไม่เป็นตัวกลาง ดังนั้นรัฐบาลจึงร่วมกับทุกภาคส่วนดูแลแก้ปัญหาตั้งแต่เริ่มต้น ซึ่งตั้งแต่ต้นเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาได้สั่งการให้ตำรวจและกระทรวงมหาดไทยทำงานร่วมกันอย่างบูรณาการ เพื่อให้ไม่ซ้ำซ้อน มีการทำฐานข้อมูลกลางสร้างความโปร่งใส ประชาชนสามารถตรวจเช็คและติดตามผลได้ รวมถึงมีขอบเขตความรับผิดชอบที่ชัดเจน ซึ่งจะติดตามอย่างใกล้ชิดและหลังจากรัฐบาลจะช่วยปรับโครงสร้างหนี้ ทั้งปรับระยะเวลา เงื่อนไข และกระบวนการต่างๆ เพื่อให้ประชาชนสามารถชดใช้หนี้ได้อย่างมีศักดิ์ศรี โดยรัฐบาลจะระมัดระวังไม่สร้างอันตรายทางศีลธรรมในมาตรการช่วยเหลือทั้งหมด พร้อมยอมรับว่าการแก้ปัญหาหนี้ไม่สามารถทำให้หมดไป แต่มั่นใจว่าด้วยเศรษฐกิจที่ดีขึ้นจะทำให้ประชาชนมีรายได้และไม่จำเป็นต้องก่อหนี้เพิ่ม ซึ่งในวันที่ 12 ธันวาคมนี้ จะแถลงภาพรวมแก้หนี้แบบครบวงจร เพื่อปลดปล่อยประชาชนจากการเป็นทาสหนี้นอกระบบอีกครั้ง

ด้านนายอนุทิน ชาญวีรกูล กล่าวว่า กระทรวงมหาดไทยพร้อมดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด จะใช้สรรพกำลังที่มีทั้งหมด โดยเฉพาะกลไกกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ที่ใกล้ชิดประชาชนในพื้นที่เพื่อบูรณาการความร่วมมือใกล้ชิดและเป็นรูปธรรม ซึ่งการปฏิบัติหน้าจะเริ่มตั้งแต่ช่วยเหลือลูกหนี้ ไกล่เกลี่ย เฝ้าระวัง ปราบปราม ประสานหน่วยงานให้การแก้ปัญหาไม่ซ้ำซ้อนเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โปร่งใสเป็นธรรม รวมถึงกำหนดเป้าหมายตัวชี้วัดให้ชัดเจน เพื่อไม่ให้ประชาชนที่ประสบปัญหาหนี้นอกระบบถูกกระทำโดยไม่เป็นธรรม ทั้งนี้หากประชาชนที่ต้องการปรับเปลี่ยนหนี้นอกระบบให้เป็นหนี้ในระบบสามารถลงทะเบียนที่ศูนย์ดำรงธำทั่วประเทศ เพื่อที่กระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะรวบรวมข้อมูลที่เป็นปัจจุบันในการแก้ปัญหา พร้อมถึงสั่งการผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอ ฝ่ายปกครองลงพื้นที่สำรวจด้วยตัวเองเพื่อไม่ให้การแก้ปัญหาครอบคลุมไม่ตกหล่น ซึ่งมั่นใจว่าความร่วมมือของทุกภาคส่วนจะแก้ปัญหาหนี้นอกระบบได้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

ส่วนพลตำรวจเอก ธนา ชูวงศ์ รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ยืนยันพร้อมขับเคลื่อนการแก้ปัญหาหนี้นอกระบบทุกรูปแบบ ที่ผ่านมาได้จัดตั้งศูนย์ปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับหนี้นอกระบบ มีสายด่วน 1599 รับแจ้งเหตุ สำรวจข้อมูลพื้นที่เป้าหมายอย่างละเอียดและส่งข้อมูลบัญชีผู้ประกอบการหนี้นอกระบบทั้งหมด จัดกลุ่มดำเนินการกับผู้ใช้พฤติกรรมรุนแรงในการทวงหนี้และบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง มีการปราบปรามการทวงหนี้นอกระบบและยึดทรัพย์มูลค่าของกลางกว่า 8 ล้านบาท เช่น จับกุมหนี้นอกระบบและเครือข่ายรับจำนวนรถยนต์พื้นที่จังหวัดสระแก้ว โดยยืนยันพร้อมทำงานอย่างบูรณาการกับทุกหน่วยงานทั้งไกล่เกลี่ยหนี้เพื่อความโปร่งใส เพื่อให้แก้หนี้อย่างมีประสิทธิภาพตามนโยบายรัฐบาล

ขณะที่นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวว่า ภายหลังการไกล่เกลี่ยหนี้แล้ว จะมีธนาคารของรัฐ ทั้งธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ดูแลให้กู้ยืมเงินเพื่อประกอบอาชีพอิสระรายย่อย และวงเงินสำหรับเกษตรกรเพื่อแก้ปัญหาที่ดินทำกินในอัตราดอกเบี้ยตามความสามารถผ่อนชำระสำหรับลูกหนี้ต่อไป


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar