ครม.เคาะกฎกระทรวง ขยายเวลาเปิดบริการได้ถึงตี 4 กทม. ภูเก็ต ชลบุรี เชียงใหม่ เกาะสมุย

 

นางสาวไตรศุลี ไตรสรณกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและโฆษกกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ได้อนุมัติร่างกฎกระทรวง กำหนดวันเวลาเปิดปิดของสถานบริการ (ฉบับที่....) พ.ศ... ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ โดยมีสาระสำคัญ กำหนดให้สถานบริการที่ตั้งอยู่ในโรงแรมถูกกฎหมาย สถานบริการที่ตั้งอยู่ในท้องที่กรุงเทพมหานคร จังหวัดภูเก็ต จังหวัดชลบุรี จังหวัดเชียงใหม่ และท้องที่อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี เปิดให้บริการได้ถึงเวลา 04.00 น. ของวันรุ่งขึ้นได้

 

ส่วนท้องที่อื่นที่ประสงค์จะให้สถานบริการเปิดทำการได้ถึงเวลา 04.00 น. ของวันรุ่งขึ้น ให้เป็นไปตามประกาศจังหวัด ภายใต้หลักเกณฑ์ที่ปลัดกระทรวงมหาดไทยกำหนดต่อไป ซึ่งร่างกฎกระทรวงฉบับนี้ เสนอขึ้น เพื่อช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวตามนโยบายของรัฐบาล โดยนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้กำกับให้ทุกขั้นตอนดำเนินตามกฎหมาย มีรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ประเมินผลกระทบทั้งมิติสังคม เศรษฐกิจอย่างรอบด้านแล้ว


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar