นายกรัฐมนตรีมอบโนยบายป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน ฝุ่นละออง ทุกภาคส่วนปฏิบัติงานอย่างจริงจัง

 

นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี มอบนโยบายให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัด 17 จังหวัดภาคเหนือและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อหาแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ว่า ปัญหาฝุ่น PM2.5 เป็นปัญหาใหญ่ที่ส่งผลกระทบต่อหลายภาคส่วน โดยส่วนหนึ่งเป็นมลพิษจากควันรถยนต์ จึงต้องการส่งเสริมให้ใช้รถยนต์ EV หรือรถยนต์ไฟฟ้า ให้มากขึ้น ซึ่งล่าสุดได้นำบริษัทเทสล่า ซึ่งเป็นบริษัทผลิตรถยนต์ไฟฟ้ารายใหญ่มาที่จังหวัดเชียงใหม่ด้วย เพื่อดูแผนงานจัดตั้งโรงงานในไทย เพราเชื่อว่าการใช้รถยนต์พลังงานไฟฟ้ามากขึ้น ภายในไม่เกิน 10 ปี ปัญหาฝุ่น PM2.5 จากรถยนต์จะลดน้อยลง ขณะที่การลดการเผาป่าภาคการเกษตรก็เป็นเรื่องสำคัญ โดยเชื่อว่าทุกคนตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้นและไม่อยากเผาซากจากพืชผลทางการเกษตร แต่ด้วยปัจจัยเรื่องเงิน ทำให้มีความจำเป็นต้องเผา เพื่อลดต้นทุนการผลิต ซึ่งหากภาคเอกชนสามารถเข้าไปช่วยเหลือรับซื้อพืชผลเหล่านี้ได้ ก็จะทำให้เกษตรกรมีรายได้ และหยุดการเผาดังกล่าว

 

ส่วนการป้องกันไฟป่าในพื้นที่ 11 ป่าอนุรักษ์และ 10 ป่าสงวน ต้องขอความร่วมมือจากฝ่ายความมั่นคงเข้าไปเป็นแนวร่วมป้องกันไฟป่าร่วมกับภาคประชาชน ขณะที่การแก้ปัญหาหมอกควันข้ามแดนได้หารือทวิภาคีกับประเทศเพื่อนบ้านมาอย่างต่อเนื่อง เช่น สปป.ลาว เพื่อเข้าไปช่วยเหลือด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีลดการเผาพื้นที่เกษตรกรรม ส่วนผู้ที่ไปรับซื้อสินค้าพืชผลทางการเกษตรจากประเทศเพื่อนบ้านต้องดูแหล่งที่มาของสินค้าด้วยว่ามีการกำจัดซังข้าวโพดและฟางข้าว ด้วยวิธีการใด เป็นไปตามข้อตกลงระหว่างประเทศหรือไม่ หรือนายทุนจากประเทศไทยเข้าไปทำธุรกิจแล้วไม่ให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม หากไม่ปฏิบัติตามต้องมีมาตรการทางภาษีเข้ามาดำเนินการ พร้อมยืนยันรัฐบาลให้ความสำคัญอย่างต่อเนื่องกับเรื่องอากาศสะอาด เพราะส่งผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนโดยตรง ซึ่งต้องทำให้ดียิ่งขึ้นมิเช่นนั้นจะเกิดปัญหาในอนาคตได้


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar