กทม.ผลิตแรงงานเข้าสู่ตลาด พนักงานขับรถยนต์สามล้อไฟฟ้า เสริมระบบการเดินทางของเมือง

 

นายศานนท์ หวังสร้างบุญ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ว่าด้วยการพัฒนาทักษะให้แก่แรงงานในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ระหว่างกรุงเทพมหานคร และบริษัท มูฟมี ฮีโร่ จำกัด (ภาคเอกชน) โดยมีนายเสกสม อัครพันธุ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก นางสาววรชนาธิป จันทนู รองผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ นางจิรวรรณ สุตสุนทร ผู้ตรวจราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน นางสาวดุษฎี สรวงขันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานการส่งเสริมอาชีพ และผู้บริหารบริษัทภาคเอกชน ร่วมเป็นสักขีพยาน พร้อมเปิดตัวหลักสูตรพนักงานขับรถยนต์สามล้อไฟฟ้าในสำนักงานและบริการสาธารณะ ณ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า)

 

รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า เพื่อให้การรองรับการเดินทางของประชาชนและนักท่องเที่ยวในกรุงเทพมหานครได้รับความสะดวกสบายมากขึ้นตามนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและเพื่อการผลักดันให้เกิดการผลิตแรงงานเข้าสู่ตลาดแรงงาน กรุงเทพมหานครร่วมกับภาคเอกชน ได้จัดให้มีการพัฒนาหลักสูตรการฝึกอาชีพพนักงานขับรถยนต์สามล้อไฟฟ้าในสำนักงานและบริการสาธารณะ โดยมีผู้เชี่ยวชาญจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน กรมการขนส่งทางบก และสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ร่วมพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะ ประกอบกับ บริษัท มูฟมี ฮีโร่ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ให้บริการรถสามล้อรับจ้างสาธารณะที่เป็นระบบ EV ได้รับความนิยมในระดับหนึ่ง กำลังประสบปัญหาขาดแคลนพนักงานขับรถ จึงนำไปสู่ความร่วมมือในครั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างอาชีพและส่งเสริมระบบการขนส่งของเมือง

สำหรับผู้ที่สนใจในการเข้ารับการฝึกอาชีพพนักงานขับรถยนต์สามล้อไฟฟ้าในสำนักงานและบริการสาธารณะ สามารถสมัครเรียนได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 14 ธันวาคม 2566 โดยจะต้องเป็นผู้ที่มีสัญชาติไทย อายุ 18 ปีขึ้นไป มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ มีโทรศัพท์สมาร์ทโฟน และสามารถใช้งาน application พื้นฐานได้อย่างคล่องแคล่ว มีใจรักการบริการ มีความชำนาญในพื้นที่และไม่มีประวัติอาชญากรรม โดยจะมีการสอบสัมภาษณ์ร่วมกันกับบริษัท มูฟมี ฮีโร่ จำกัด ในวันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม 2566 สำหรับผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะต้องเข้ารับการสอนภาคทฤษฎีวันจันทร์ที่ 18 ธันวาคม และการสอนภาคปฏิบัติวันพุธที่ 20 ธันวาคม ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 02-247-9496


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar