กระทรวงศึกษาธิการ เร่งทำความเข้าใจผู้ปกครองในการให้นักเรียน นักศึกษา 12-18 ปี เข้ารับการฉีดวัคซีน

นางเกศทิพย์ ศุภวานิ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะโฆษกกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า จากที่ ศบค. อนุมัติแผนการฉีดวัคซีน Pfizer ให้กับนักเรียน นักศึกษา อายุระหว่าง 12-18 ปี เพื่อเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 กระทรวงศึกษาธิการกับกระทรวงสาธารณสุข จึงได้ร่วมกันวางแนวทางฉีดวัคซีนให้กับเด็กให้รวดเร็วทันเปิดภาคเรียนในวันที่ 1 พฤศจิกายนนี้ 

ในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการ เร่งทำความเข้าใจกับผู้ปกครองและรวบรวมรายชื่อเพื่อส่งให้กับสาธารณสุขจังหวัดในพื้นที่ เพื่อกระจายวัคซีนไปยังโรงเรียนเพื่อให้เด็กเข้ารับการฉีดที่โรงเรียน โดยเบื้องต้นจำนวนเด็กทั่วประเทศ มีทั้งสิ้นประมาณ 4,500,000 - 4,600,000 คน และวันนี้ (15 ก.ย.64) จะมีการประชุมทำความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่ในสถานศึกษาและหน่วยงานต่างๆ ผ่านช่องทางออนไลน์ จากนั้นจะมีคลิปแนะนำขั้นตอนและการดูแลเด็กทั้งก่อนและหลังเข้ารับการฉีดวัคซีนจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้กับผู้ปกครองเพื่อรับทราบข้อมูลข่าวสารที่ชัดเจน โดยการฉีดวัคซีนเข็มแรกจะเริ่มในวันที่ 4 ตุลาคมนี้ ส่วนกรณีที่เด็กยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนและหากผู้ปกครองยังไม่มั่นใจให้เด็กมาเรียนในโรงเรียนสามารถให้เด็กเรียนออนไลน์ต่อได้ แต่ยืนยันว่ากระทรวงศึกษาธิการมีความพร้อมในการเปิดภาคเรียน โดยมั่นใจในมาตรการป้องกันโควิด -19 ที่สามารถดูแลเด็กได้ 

สำหรับการตอบรับของผู้ปกครองขณะนี้ พบว่า ส่วนใหญ่ผู้ปกครองส่วนใหญ่ต้องการให้เด็กเข้ารับการฉีดวัคซีนเพือ่ให้สามารถกลับไปเรียนได้ตามปกติ ทั้งนี้ในส่วนของครูที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนสามารถเข้ารับการฉีดวัคซีนได้อย่างต่อเนื่อง 

ข้อมูลข่าวและที่มา
ผู้สื่อข่าว : วาสนา ตาระเกตุ(เงินทูล) / สวท.
ผู้เรียบเรียง : ธนพิชฌน์ แก้วกา
แหล่งที่มา : Radio-สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย


image รูปภาพ
image


คะแนนโหวต :