ธ.ก.ส. เพิ่มช่องทางการรับฝากเงินสด ผ่าน Big C และชำระเงินฝากสงเคราะห์ชีวิตผ่านตู้เติมสบาย เริ่ม 21 กันยายนนี้

นายธนารัตน์ งามวลัยรัตน์ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ธ.ก.ส. เพิ่มช่องทางบริการรับฝากเงินสดและชำระเงินฝากสงเคราะห์ชีวิตให้กับเกษตรกรและประชาชนทั่วไปผ่านเครือข่าย Banking Agent ของธนาคาร โดยสามารถฝากเงินสดเข้าบัญชีออมทรัพย์และบัญชีกระแสรายวัน ธ.ก.ส. ผ่านบิ๊กซีที่เคาน์เตอร์แคชเชียร์ของบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ บิ๊กซีเอ็กซ์ตร้า บิ๊กซีมาร์เก็ต บิ๊กซีฟู้ดเพลส และมินิบิ๊กซีที่ร่วมรายการ วงเงินไม่เกิน 20,000 บาทต่อรายการ ค่าธรรมเนียม 20 บาท ได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 22.00 น. โดยหากฝากเงินในช่วงวันที่ 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2564 จะได้รับคูปองส่วนลดท้ายใบเสร็จมูลค่า 10 บาท สำหรับใช้ซื้อสินค้าตั้งแต่ 100 บาทขึ้นไปต่อใบเสร็จที่บิ๊กซีทุกสาขาทั่วประเทศ 

นอกจากนี้ สามารถชำระเงินฝากสงเคราะห์ชีวิตด้วยวิธีสแกนบาร์โค๊ดผ่านตู้เติมสบาย ไม่เกิน 40,000 บาทต่อรายการ ค่าธรรมเนียม 10 บาท ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ทั้งนี้สามารถใช้บริการได้ตั้งแต่วันที่ 21 กันยายนนี้เป็นต้นไป

ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร กล่าวด้วยว่า ธ.ก.ส. ยังมีช่องทางให้บริการผ่าน Banking Agent อื่นๆ ได้แก่ เคาน์เตอร์เซอร์วิส ไปรษณีย์ไทยและตู้บุญเติม ซึ่งเป็นการอำนวยความสะดวกแก่เกษตรกรลูกค้าและประชาชนได้มีทางเลือกที่หลากหลายในการทำธุรกรรมทางการเงินในทุกช่วงเวลาที่ต้องการ ซึ่งจะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาติดต่อที่ธนาคารโดยตรง

ข้อมูลข่าวและที่มา
ผู้สื่อข่าว : กัญญาณัฐ พงศ์ธเนศภาคิน
ผู้เรียบเรียง : ธนพิชฌน์ แก้วกา
แหล่งที่มา : Radio-สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย


image รูปภาพ
image


คะแนนโหวต :