สภาผู้แทนราษฎร นัดประชุมสัปดาห์แรก 3 - 5 พฤศจิกายนนี้ เร่งรัดพิจารณาญัตติที่ค้างกว่า 200 เรื่อง

นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร กล่าวถึงแนวทางในการประชุมสภาในสมัยหน้าที่จะเริ่มเปิดประชุมในวันที่ 1 พฤศจิกายนนี้ ว่า ต้องยอมรับว่าในสมัยประชุมที่ผ่านมานั้นอยู่ภายใต้การระบาดของโควิด-19 ที่รุนแรง ซึ่งสภาได้ให้ความร่วมมือกับฝ่ายบริหารโดยงดการประชุมไปประมาณสี่สัปดาห์ ทำให้มีวาระการประชุมที่ค้างอยู่จำนวนหนึ่ง สมัยประชุมที่จะถึงนี้จึงจำเป็นต้องเร่งพิจารณาเรื่องที่ค้างอยู่ในสภา โดยในสัปดาห์แรกของการประชุม สภาผู้แทนราษฎรจะเริ่มประชุมตั้งแต่วันที่ 3 -5 พฤศจิกายน 2564 ต่อเนื่องสามวัน 

ในวันแรกจะเป็นการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติของรัฐบาลที่ค้างอยู่และเสนอมาใหม่  จำนวน 8 เรื่อง รวมถึงร่างกฎหมายที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้วจำนวน 2 เรื่อง ขณะที่ในวันที่สองจะเป็นการพิจารณากระทู้ถามแล้วก็เรื่องเพื่อทราบและเรื่องเพื่อทราบอื่นๆ ซึ่งตนยังเป็นห่วงการพิจารณาเรื่องเพื่อทราบ เนื่องจากที่ผ่านมาเรื่องเพื่อทราบเป็นการแจ้งมาตามกฏหมาย โดยปกติแล้วจะไม่ได้เสียเวลามากกับวาระนี้ แต่ที่ผ่านมามีสมาชิกอภิปรายเป็นจำนวนมาก ทำให้ในแต่ละสัปดาห์สภาผ่านเรื่องพอทราบได้เพียงสามถึงสี่เรื่อง ซึ่งในสมัยประชุมที่จะถึงนี้จะขอความร่วมมือสมาชิกอีกครั้งหนึ่ง ส่วนในศุกร์จะเป็นการพิจารณาญัตติที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว ซึ่งมีอยู่ทั้งสิ้น 14 เรื่อง คาดว่าจะใช้เวลาประมาณสองสัปดาห์ทำให้ญัตติเหล่านี้หมดหรือปรับลดลงไปได้เป็นจำนวนมาก

ส่วนเรื่องที่ค้างและเป็นปัญหากับสภาฯ มาก คือ ญัตติที่สมาชิกเสนอมากกว่า 200 เรื่อง ซึ่งสมัยประชุมที่ผ่านมายังไม่สามารถพิจารณาได้เลยสักญัตติเดียว เนื่องจากสภาฯ ใช้เวลาจำนวนมากกับการอภิปรายไม่ไว้วางใจและการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยก่อนเปิดการประชุมจะนัดหารือกับผู้ควบคุมเสียงของทั้งสองฝ่าย เพื่อหารือในการพิจารณาญัตติที่ค้างอยู่

ขณะที่การประชุมร่วมกันของรัฐสภา จะมีขึ้นในวันอังคารที่ 9 พฤศจิกายน 2564 โดยเป็นการพิจารณากฎหมายที่เกี่ยวกับการปฏิรูปประเทศ อาทิ ร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ... และ ร่าง พ.ร.บ.ส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. ...  

ที่มา  สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์


image รูปภาพ
image


คะแนนโหวต :