เลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. เบอร์ 8 นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ คว้าชัย 1,386,215 คะแนน

 

กรุงเทพมหานคร เปิดเผยผลการนับคะแนนเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครอย่างไม่เป็นทางการ ที่ดำเนินการเสร็จสิ้นเมื่อเวลา 01.10 น. ของวันที่ 23 พฤษภาคม 2565 โดยนายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ได้รับคะแนนเสียงเลือกตั้งสูงสุด จำนวน 1,386,215 คะแนน ส่วนผลการเลือกตั้ง ส.ก. พรรคเพื่อไทยได้ 19 คน พรรคก้าวไกล 14 คน พรรคประชาธิปัตย์ 9 คน พรรคไทยสร้างชาติ 2 คน พรรคพลังประชารัฐ 2 คน กลุ่มรักษ์กรุงเทพ 2 คน และเป็นผู้สมัครอิสระอีก 2 คน

โดยมีผู้ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. 2,673,696 คน จากจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งหมด 4,402,948 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 60.73 ส่วนการเลือกตั้ง ส.ก. มีผู้ออกมาใช้สิทธิ 2,635,283 คน จากจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งหมด 4,357,098 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 60.48 มีบัตรเสีย จำนวน 40,017 บัตร คิดเป็นร้อยละ 1.50 ผู้ไม่ประสงค์ลงคะแนน จำนวน 72,227 คน คิดเป็นร้อยละ 2.70 เขตที่มีผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งมากที่สุดคือ เขตทวีวัฒนา ร้อยละ 67.65 เขตที่มีผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งน้อยที่สุดคือ เขตดุสิต 45.82

มีรายงานการฉีกบัตรเลือกตั้ง จำนวน 3 ราย (เขตสวนหลวง เขตบางซื่อ เขตสัมพันธวงศ์) ขยำบัตรเลือกตั้ง จำนวน1 ราย (เขตคลองเตย) นำบัตรเลือกตั้งออกจากหน่วยเลือกตั้ง จำนวน 1 ราย (เขตบางซื่อ) มีการทำบัตรเลือกตั้งชำรุด จำนวน 1 ราย (เขตหนองแขม) และมีผู้ถ่ายภาพบัตรเลือกตั้งขณะอยู่ในคูหาเลือกตั้ง เพื่อให้เห็นเครื่องหมายลงคะแนน 1 ราย (เขตราชเทวี) ภาพรวมผู้ป่วยโควิด-19 มาใช้สิทธิเลือกตั้ง จำนวน 93 ราย ผู้มีอุณหภูมิเกิน 37.5 องศาเซลเซียส จำนวน 25 ราย

เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งตรวจสอบผลการเลือกตั้งเรียบร้อยแล้ว จะประกาศผลการเลือกตั้งภายในสามสิบวันนับแต่วันเลือกตั้งคะแนนโหวต :