ฝ่ายค้าน ไม่เห็นด้วยกับการจัดทำร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 ของรัฐบาล จัดงบไม่ตรงกับปัญหา

 

นายสุทิน คลังแสง ประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้าน (วิปฝ่ายค้าน) กล่าวถึงการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566 ว่า การจัดทำงบประมาณครั้งนี้ สะท้อนให้เห็นว่าประเทศไม่มีความหวังที่จะฟื้นจากภาวะตกต่ำ เพราะจัดงบประมาณไม่ตรงกับปัญหา ซึ่งเม็ดเงินที่จะอัดฉีดให้ระบบเศรษฐกิจฟื้นตัวได้ในสภาพรวมน้อยมาก งบประมาณไม่ได้เพิ่มตามสัดส่วนที่ควรเป็น

อย่างไรก็ตาม เห็นว่ารัฐบาลต้องมีแนวทางในการก้าวข้าม ผ่านไปให้ได้ไม่ใช่เพียงบอกว่าต้องประหยัด พร้อมตั้งข้อสังเกตว่างบประมาณของกระทรวงกลาโหมและงบกลางจัดสรรไว้มาก โดยไม่มีคำอธิบายการปรับงบประจำมากขึ้น ดังนั้นเบื้องต้นฝ่ายค้านมีความเห็นไปในแนวทางเดียวกันว่าจะไม่เห็นชอบร่างกฎหมายฉบับนี้ แต่จะรอฟังคำชี้แจงจากรัฐบาลอีกครั้งก่อนพิจารณา ซึ่งหากมีความหวังอาจปรับเปลี่ยนทิศทางความเห็นได้ สำหรับกรอบเวลาการอภิปรายได้มีการหารือกันไประดับหนึ่งแล้ว และในวันที่ 31 พฤษภาคมนี้ ฝ่ายค้านจะทบทวนแนวทางอภิปรายอีกครั้ง

ประธานวิปฝ่ายค้าน ยังกล่าวถึงการประชุมรัฐสภา ว่า ฝ่ายค้านมีแนวคิดจะขอเลื่อนการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับการเลือกตั้งทั้ง 2 ฉบับ ในวาระ 2 และวาระ 3 ขึ้นมาพิจารณาก่อนร่างพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ ส่วนความเห็นต่างในการคำนวณสูตร ส.ส.บัญชีรายชื่อ ระหว่างหาร 100 หรือหาร 500 นั้น ในวาระ 2 และวาระ 3 ยังเปิดให้อภิปรายแสดงความเห็นได้คะแนนโหวต :