ทำความเข้าใจโรคลมชัก รู้จักให้มากขึ้นกว่าเดิม

 

รู้จัก เข้าใจ โรคลมชัก ให้มากขึ้นกว่าเดิม
เรามีโอกาสพบเห็นผู้ที่เป็นโรคลมชักในชีวิตประจำวันได้ โดยผู้ที่มีอาการของโรคลมชักมักเกิดขึ้นในรูปแบบเดียวกันทุกครั้ง นานประมาณ 1-2 นาที ส่วนใหญ่ไม่เกิน 5 นาที อาการชักสามารถแบ่งได้ 2 แบบ ดังนี้ 1. ชักแบบรู้ตัว 2. ชักแบบไม่รู้ตัว
อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://bit.ly/3Du9kWt


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar