คำแนะนำการใช้ผลิตภัณฑ์ฟ้าทะลายโจรสำหรับผู้ป่วยโรค COVID-19 ทีมีความรุนแรงน้อย

คำแนะนำการใช้ผลิตภัณฑ์ฟ้าทะลายโจรที่มีการควบคุมปริมารแอนโดรกราโฟไลต์ สำหรับผู้ป่วยโรค COVID-19 ทีมีความรุนแรงน้อยตามบัญชียาหลักแห่งชาติด้านสมุนไพร


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :