มรดกเครื่องจักสานไทยสู่การเป็นตราสัญลักษณ์การเป็นเจ้าภาพเอเปค

 

 คะแนนโหวต :