“ปลูกกัญ” เตรียมเปิดให้ประชาชนดาวน์โหลดเพื่อเป็นช่องทางจดแจ้งการปลูกกัญชาได้ง่าย เริ่ม 9 มิถุนายนนี้

นพ.วิทิต สฤษฎีชัยกุล รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา กล่าวว่า วันที่ 9 มิถุนายนนี้ ราก ต้น ใบ ดอก ของกัญชา กัญชง จะไม่ใช่ยาเสพติดอีกต่อไป ทำให้ประชาชนที่จะนำกัญชา กัญชง มาใช้ประโยชน์ในการดูแลตัวเอง ทำเป็นอาหาร ใช้ประโยชน์ทางการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก รวมถึงใช้เพื่อการพาณิชย์ สามารถปลูกได้โดยไม่ต้องขออนุญาต แต่ยังคงต้องจดแจ้งจำนวนและสถานที่ปลูก ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้พัฒนาโมบายแอปพลิเคชัน “ปลูกกัญ” จะเปิดให้ประชาชนดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ IOS และ Android เริ่มให้ใช้งานได้ 9 มิถุนายนนี้ ซึ่งก่อนถึงวันดังกล่าวประชาชนที่สนใจสามารถเข้าไปศึกษาการใช้งานแอปพลิเคชันดังกล่าวได้ทางเว็ปไซต์ อย. และเว็ปไซต์ plookganja.fda.moph.go.th

ส่วนประชาชนที่ไม่สะดวกจดแจ้ง ก็สามารถจดแจ้งกับเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ทั่วประเทศ และกรุงเทพมหานคร วันนี้ อย. จึงจัดประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด อบจ.ทั่วประเทศ และกรุงเทพมหานคร เพื่อสร้างความเข้าใจเรื่องการจดแจ้งการปลูกกัญชา กัญชง หรือหากยังมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่สายด่วน 1556 กด 3คะแนนโหวต :