จังหวัดตราด จัดงานรัฐพิธีวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร

(9 มิ.ย. 65)   นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด  เป็นประธานในงานรัฐพิธี “วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร” ประจำปี 2565  ซึ่งจังหวัดตราด จัดขึ้น โดยมีหน่วยงานภาครัฐ เหล่ากาชาดจังหวัด / แม่บ้านมหาดไทยจังหวัด เข้าร่วมพิธีที่ศาลาประชาคมจังหวัดตราด  โดยการประกอบรัฐพิธี “วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร” ในครั้งนี้  ประกอบด้วย พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ การจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย และการกล่าวถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร  
ทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร ทรงสืบสันตติวงศ์เป็นพระมหากษัตริย์พระองค์ที่ 8 แห่งมหาจักรีวงศ์  ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้านต่าง ๆ ทั้ง ด้านกิจการภายในประเทศ ทรงเสด็จพระราชดำเนินไปในพระราชพิธีพระราชทานรัฐธรรมนูญฉบับใหม่  เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2489  นอกจากนี้ยังเสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมราษฎรในจังหวัดต่าง ๆ  และทรงเยี่ยมชาวไทยเชื้อสายจีนเป็นครั้งแรก ณ สำเพ็ง พระนคร  เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2489  ซึ่งเป็นช่วงที่เกิดความขัดแย้งระหว่างชาวไทยและชาวไทยเชื้อสายจีน นับเป็นการประสานรอยร้าวที่เกิดขึ้นให้หมดไป  ด้านการศาสนา ทรงปฏิบัติตนเป็นพุทธมามกะ ท่ามกลางมณฑลสงฆ์ในพระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2481  รวมทั้งด้านการศึกษา ทรงเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมสถานศึกษาหลายแห่ง  ทรงเสด็จพระราชดำเนิน พระราชทานปริญญาบัตรเป็นครั้งแรก  ณ หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2489 โดยในการพระราชทานปริญญาบัตรครั้งนั้น  มีพระราชปรารภให้มีการผลิตแพทย์เพิ่มมากขึ้น  เพื่อให้เพียงพอที่จะช่วยเหลือประชาชน โรงเรียนแพทย์แห่งที่ 2 จึงได้ถือกำเนิดขึ้นที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์  ซึ่งในปัจจุบัน คือ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย    เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตของพระองค์ท่าน จังหวัดตราดจึงได้จัดงานรัฐพิธี “วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร” ในครั้งนี้ขึ้น เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน /...

ที่มา  สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตราด


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :