จิตอาสา 904 จังหวัดตราดและหน่วยราชการ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดบริเวณคลองบางพระ ทาสีขอบฟุตบาทบริเวณชุมชนท่าเรือจ้าง

      (16 มิถุนายน 2565) นายภิรมย์ ชุมนุม นายอำเภอเมือง เป็นประธานจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา บริเวณศาลเจ้าพ่อหลักเมืองจังหวัดตราด  โดยคณะจิตอาสา 904 จังหวัดตราด ร่วมกับอำเภอเมืองตราด เทศบาลเมืองตราด ฐานทัพเรือส่งกำลังบำรุง หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด กำนันผู้ใหญ่บ้าน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ทำความสะอาดเก็บขยะ กิ่งไม้ กวาด ล้าง บริเวณคลองบางพระ ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองจังหวัดตราด และร่วมทาสีขอบฟุตบาทบริเวณชุมชนท่าเรือจ้าง ให้ชัดเจน สะอาดสวยงาม 
     สำหรับการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ทำความสะอาดบริเวณศาลเจ้าพ่อหลักเมืองจังหวัดตราด  และชุมชนท่าเรือจ้าง เป็นการประสานความร่วมมือร่วมกันทำงานระหว่างคณะจิตอาสา 904 จังหวัดตราด  อำเภอเมืองตราด และหน่วยราชการ ในการเข้ามามีส่วนร่วม สร้างจิตสำนึกให้ทุกฝ่ายตระหนัก และให้ความสำคัญในการรักษาความสะอาด สร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยให้กับจังหวัดตราดด้วย ... //
      หทัยกาล นาดี / สุนิสา สังข์ทอง ข่าว-ภาพ


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :