อำเภอคลองใหญ่ จ.ตราด คาด มูลค่าการค้ารวมตลอดเดือนมิถุนายน 2565 ผ่านจุดผ่านแดนถาวรบ้านหาดเล็ก จะมีมูลค่าการค้ารวมสูงกว่าช่วงเดือนมิถุนายน 2562 ก่อนที่โควิด -19 ระบาด

เมื่อวันที่ 20 มิ.ย. 65  นายสุรเชษฐ์ แก้วคำ นายอำเภอคลองใหญ่  เปิดเผยถึงสถิติมูลค่าการค้า นำเข้า – ส่งออก และสถิติบุคคล เข้า – ออก  ณ จุดผ่านแดนถาวรบ้านหาดเล็ก ในโอกาสการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตราด ครั้งที่ 27/2565 ผ่านระบบ Webex  ว่า   มูลค่าการค้า ในระหว่างวันที่ 1 -15 มิถุนายน 2565 ณ จุดผ่านแดนถาวรบ้านหาดเล็ก  มีมูลค่ารวม 1,900 ล้านบาท โดยเป็นมูลค่าการส่งออก 1,675 ล้านบาท โดยสินค้าส่งออก 3 อันดับแรก คือ น้ำอัดลม เครื่องดื่ม  นมและอาหารสำเร็จรูป และชุดสายไฟฟ้า ในขณะที่การนำเข้ามีมูลค่า 225 ล้านบาท โดยสินค้านำเข้า 3 อันดับแรก คือ ชุดสายไฟรถยนต์สำเร็จรูป เสื้อผ้าสำเร็จรูป และปลาทะเลสดทั้งตัวแช่เย็น ทั้งนี้หากเทียบมูลค่าการค้าตลอด ทั้งเดือนมิถุนายน 2562 ซึ่งเป็นช่วงก่อนที่จะพบปัญหาการแพร่ระบาดของโควิด -19 มีมูลค่าการค้ารวม 3,024 ล้านบาท เป็นมูลค่าการส่งออก 2,598 ล้านบาท และมูลค่านำเข้า 426 ล้านบาท  ทั้งนี้อำเภอคลองใหญ่ ประมาณการว่าตลอดทั้งเดือนมิถุนายน 2565 จะมีมูลค่าการค้ารวมสูงกว่าในช่วงเดือนมิถุนายน 2562 โดยคาดว่ามูลค่าการค้ารวมจะอยู่ที่ 3,800 ล้านบาท แบ่งเป็นมูลค่าการส่งออกรวม 3,400 ล้านบาท และมูลค่านำเข้ารวม 400 ล้านบาท 
ทั้งนี้ในช่วงของสถิติบุคคล เข้า – ออก  ณ จุดผ่านแดนถาวรบ้านหาดเล็ก ในระหว่างวันที่ 1 -15 มิถุนายน 2565 มีบุคคลเดินทางเข้า 5,800 คน เดินทางออก 5,900 คน รวม การเดินทางเข้า- ออก ผ่านจุดผ่านแดนถาวรแห่งนี้ 11,700 คน  โดยอำเภอคลองใหญ่คาดว่าตลอดทั้งเดือน มิถุนายน 2565 จะมีบุคคลเดินทางเข้า – ออก ผ่านจุดผ่านแดนถาวรแห่งนี้ประมาณ  23,400 คน /...

ที่มา  สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตราด


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :