โรงพยาบาลตราด ร่วมขนส่งจังหวัดตราด มอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการจากเงินกองทุน กปถ.

(28 มิ.ย. 65)  นายแพทย์วินัย  บรรจงการ  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตราด  เป็นประธานจัดโครงการขอรับจัดสรรเงินค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน ในเขตพื้นที่จังหวัดตราด ซึ่งกลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู โรงพยาบาลตราดจัดขึ้น โดยมีนางพิกุล  ศิริเกษ  ขนส่งจังหวัดตราด   ผู้แทนจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด และผู้พิการที่ขอรับการสนับสนุนอุปกรณ์ช่วยเหลือเข้าร่วมที่ห้องประชุมชัยพฤกษ์ โรงพยาบาลตราด  
สำหรับการจัดโครงการขอรับจัดสรรเงินค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนนในครั้งนี้เป็นการมอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการที่ได้รับการจัดสรรมาจากเงินกองทุนเพื่อความปลอดภัยการใช้รถใช้ถนน (กปถ.) จำนวน 4 รายการประกอบด้วย รถนั่งคนพิการแบบขับเคลื่อนด้วยระบบไฟฟ้า ชนิดปรับยื่นได้ จำนวน 1 คัน เบาะรองนั่งป้องกันแผลกดทับ จำนวน 1 อัน  ชุดขาเทียมระดับเหนือข้อเข่า ที่มีกลไกลป้องกันการล้มและสามารถล็อคข้อเข่าให้อยู่ในท่าเหยียดได้ และข้อเข่าแรงส่ง จำนวน 1 ชุด  และชุดปรับหมุนข้อเข่าเพื่อการนั่งพับเพียบ จำนวน 1 ชุด 
ด้านนางพิกุล  ศิริเกษ  ขนส่งจังหวัดตราด  กล่าวว่า   เงินกองทุนเพื่อความปลอดภัยการใช้รถใช้ถนน (กปถ.) ที่ใช้จัดหาอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการในครั้งนี้ได้มาจากการประมูลทะเบียนเลขสวย จำนวน 301 หมายเลข จากจังหวัดต่าง ๆ รวมทั้งจังหวัดตราด โดยเงินที่ได้รับนอกจากการจัดหาซื้ออุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการแล้ว ยังใช้ในการรณรงค์เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน รวมถึงใช้เป็นทุนในการศึกษาวิจัยในเรื่องของความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนอีกด้วย /...


image รูปภาพ
image
image
image
image


คะแนนโหวต :