จ.ตราด เปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนฯ พร้อมปล่อยขบวนรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน และทางน้ำช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2566

 

 

(11 เม.ย. 66) นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานเปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและทางน้ำ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2566 จังหวัดตราด พร้อมทั้งปล่อยขบวนรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุจราจร ภายใต้แนวคิด “ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ” ซึ่งจังหวัดตราดโดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตราด ร่วมกับร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ทหาร ตำรวจ ตลอดจนองค์กรการกุศลภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องร่วมกันจัดขึ้น โดย ศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและทางน้ำ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์จัดตั้งขึ้นระหว่างวันที่ 11 – 17 เมษายน 2566 ที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตราด โดยศูนย์ดังกล่าวจะเป็นแกนกลางในการประสานงานในเรื่องการจราจรทางบกและทางน้ำ ที่มีทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจ เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองประจำอยู่ เพื่อรับเรื่องความเดือดร้อนจากปัญหาการจราจรตลอดช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2566

ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด กล่าวว่า การจัดกิจกรรมรณรงค์ในครั้งนี้อยู่ภายใต้แนวคิด “ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ” ทางจังหวัดตราดได้นำแนวคิดดังกล่าวมาขับเคลื่อนขยายผลการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในทุกมิติ ไม่ว่าเป็นการใช้รถใช้ถนนด้วยความปลอดภัย ไม่ว่าจะเป็น เมาไม่ขับ สวมหมวกนิรภัยทุกครั้งที่ขับขี่รถจักรยานยนต์ คาดเข็มขัดนิรภัย โดยเน้นปลูกจิตสำนึกให้กับประชาชน รวมทั้งนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามา เพื่อให้ใช้รถใช้ถนนด้วยความปลอดภัย จำนวนครั้งในการเกิดอุบัติเหตุน้อยลง โดยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปีนี้จังหวัดตราดได้ตั้งเป้ากำหนดค่าเป้าหมาย จำนวนครั้งการเกิดอุบัติเหตุ จำนวนผู้เสียชีวิต และจำนวนผู้บาดเจ็บ (admit) ลดลงไม่น้อยกว่า 5 เปอร์เซ็นต์ เมื่อเทียบกับสถิติในช่วงสงกรานต์ เฉลี่ย 3 ปีย้อนหลัง นั่นคือ เกิดอุบัติเหตุไม่เกิน 25 ครั้ง มีผู้บาดเจ็บไม่เกิน 25 ราย และมีผู้เสียชีวิตไม่เกิน 1 ราย ทั้งนี้เกิดอุบัติเหตุทางถนนปัจจัยสำคัญ คือ บุคคล ที่จะต้องมีความพร้อมก่อนใช้ยานพาหนะ นอกจากนี้ความพร้อมของยานพาหนะจะต้องมีความสมบูรณ์พร้อมใช้งาน และปัจจัยในเรื่องของถนน ทางจังหวัดได้มอบหมายให้แขวงทางหลวง และแขวงทางหลวงชนบท ตรวจจุดตัด จุดเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุ พร้อมทำป้ายเตือนผู้ใช้ทาง ในส่วนของถนนที่ทำการซ่อมบำรุง ให้กำชับให้มีการติดป้ายเตือนและไฟส่องสว่างในเวลากลางคืน รวมทั้งขอให้ผู้ประกอบการงดดำเนินการในช่วงนี้และคืนพื้นที่จราจรให้กับผู้ใช้ทาง อย่างไรก็ตามการในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปีนี้ยังมีการตั้งจุดตรวจจราจร จุดอำนวยความสะดวกผู้ใช้เส้นทางในจุดต่าง ๆ ทั้งจังหวัด เช่นในช่วงเทศกาลสำคัญต่าง ๆ /....


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar