จ.ตราด จัดหน่วย พอ.สว. บริการประชาชน ร่วมกับโครงการบำบัดทุกข์ฯ เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ

 

 

(24 พ.ค. 66) นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด / ประธานกรรมการ พอ.สว.ประจำจังหวัดตราด เป็นประธานจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ประจำจังหวัดตราด ร่วม โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม ให้กับประชาชน กิจกรรมเทิดพระเกียรติเนื่องในวาระครบรอบ 100 ปี วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (6 พฤษภาคม) ซึ่งจังหวัดตราดโดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด ร่วมกับที่ทำการปกครองจังหวัดตราด และหน่วยงานภาครัฐ ร่วมกันจัดขึ้น โดยมีประชาชนในพื้นที่ตำบลไม้รูด เข้ารับบริการบริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลไม้รูด ตำบลไม้รูด อำเภอคลองใหญ่

สำหรับการจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ประจำจังหวัดตราด ให้บริการประชาชนในครั้งนี้เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ในวาระครบรอบ 100 ปี วันคล้ายวันประสูติของพระองค์ท่าน โดยเป็นการออกปฏิบัติงานช่วยเหลือ ให้การรักษา ป้องกัน ส่งเสริม และฟื้นฟูสุขภาพอนามัยของประชาชนมีบริการต่าง ๆ ประกอบด้วย ตรวจรักษาโรคทั่วไป ตรวจรักษาแพทย์แผนไทย การให้บริการงานทันตกรรม การให้บริการตรวจสารเคมีในเลือด การให้บริการนวดเพื่อสุขภาพ การให้บริการตรวจหาเชื้อมาลาเรีย การให้คำปรึกษาปัญหาสุขภาพ การเปิดรับบริจาคอวัยวะและดวงตา ส่วนการจัดโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน จัดขึ้นเพื่อมุ่งแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนถึงในพื้นที่โดยนำการบริการระดับจังหวัดและอำเภอ ลงมาให้บริการประชาชน เพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม พร้อมทั้งเป็นการนำนโยบายของภาครัฐที่สำคัญในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ มาชี้แจงให้กับประชาชน โดยมีการมอบทุนการศึกษาให้กับเยาวชน การมอบเบี้ยยังชีพ และถุงยังชีพให้กับผู้ยากไร้ อย่างไรก็ตามการจัดโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม ให้กับประชาชนในครั้งนี้ พบความต้องการพื้นที่ของตำบลไม้รูด คือ ปัญหาความตื้นเขินของลำคลอง ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง ปัญหาน้ำอุปโภค บริโภคขาดแคลน ปัญหาสุนัขจรจัดที่มีจำนวนมาก ปัญหาประปาหมู่บ้านชำรุด ความต้องการในการพัฒนาสนามกีฬาประจำตำบล และความต้องการหลังคาคลุมทางเดินให้ครอบคลุม โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมตอบปัญหาและชี้แนะแนวทางในการดำเนินงานให้กับ องค์การบริหารส่วนตำบลไม้รูด และประชาชนที่เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ /.....


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar