จังหวัดตราด จัดกิจกรรมรณรงค์ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน 2566

(26 มิ.ย. 66) บริเวณศาลา 100 ปี ตราดรำลึก หน้าศาลากลางจังหวัดตราด นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด มอบหมายให้ นายกัฬชัย เทพวรชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เปิดกิจกรรมเดินรณรงค์ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน 2566 ซึ่งจังหวัดตราด โดยศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดตราด ร่วมกับตำรวจภูธรจังหวัดตราด และสถานศึกษาในพื้นที่ร่วมกันจัดขึ้น โดยมีฝ่ายปกครอง ตำรวจ และสถานศึกษานำเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรม จากนั้น นายกัฬชัย เทพวรชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด ได้เป็นประธานในการเปิดโครงการสร้างเครือข่ายนักเรียน (D.A.R.E.) ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ที่ห้องประชุมบัวเผื่อน โรงเรียนอนุบาลตราด ซึ่งตำรวจภูธรจังหวัดตราดเป็นเจ้าภาพจัดขึ้นโดยมีนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 , 6 กว่า 200 คนเข้าร่วมโครงการ

สำหรับการจัดโครงการสร้างเครือข่ายนักเรียน (D.A.R.E.) ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เป็นโครงการบูรณาการ หน่วยงานราชการที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ด้านการป้องกันยาเสพติด ในการมุ่งสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่เด็กนักเรียนในสถานศึกษา โดยใช้หลักการป้องกัน นำหน้าการปราบปราม มุ่งเน้นกลุ่มเด็ก และเยาวชนในสถานศึกษา ให้มีภูมิคุ้มกันในตนเอง และ ใช้ปรัชญาของการศึกษาแผนใหม่ ที่ให้นักเรียนเป็นศูนย์กลางในการเรียนรู้ ซึ่งหลักการสำคัญของ D.A.R.E. คือ การให้ข้อมูล และทักษะ ที่จำเป็นแก่เด็ก นักเรียน เพื่อให้สามารถใช้ชีวิตได้โดยไม่ต้องยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด หรือ การใช้ ความรุนแรง สร้างสัมพันธภาพที่ดี ระหว่างตำรวจ หน่วยงานราชการที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เด็กนักเรียน ครู ผู้ปกครอง และสมาชิกในชุมชน /...

ที่มา สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตราด


image รูปภาพ
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar