ป.ป.ช. ภาค 2 ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าในการบริหารจัดการท่าเทียบเรืออเนกประสงค์คลองใหญ่ จังหวัดตราด

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2566  สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดตราด ได้ประสานงานสำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 2 ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด กรมเจ้าท่า และหน่วยงานในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องร่วมหารือเพื่อกำหนดแนวทางการป้องกันการทุจริตเชิงรุก หลังได้รับการชี้ช่องแจ้งเบาะแสจากภาคประชาสังคม กรณี โครงการก่อสร้างท่าเทียบเรืออเนกประสงค์คลองใหญ่ จังหวัดตราด มีการก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา แต่เมื่อระยะเวลาได้ล่วงเลยมาพอสมควรก็ยังไม่อาจที่จะเปิดใช้งานได้อย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ ณ ท่าเทียบเรืออเนกประสงค์คลองใหญ่ อำเภอคลองใหญ่

สำหรับการลงพื้นที่ในครั้งนี้ เนื่องด้วยโครงการก่อสร้างท่าเทียบเรืออเนกประสงค์คลองใหญ่ จังหวัดตราด มีการก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญาตั้งแต่ปี 2559 แต่ในปัจจุบัน ยังไม่สามารถดำเนินการใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรม ทำให้ประชาชนเกิดข้อสงสัยและอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้ามาดำเนินการเพื่อความคุ้มค่าของโครงการที่มีมูลค่าสูง และสร้างประโยชน์ให้กับประชาชนในพื้นที่

โดยสำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 2 เปิดเผยว่าในวันที่ 24 กรกฎาคม 2566 ทางกรมเจ้าท่าจะมีการชี้แจงการดำเนินการต่างๆ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาให้ป.ป.ช.ภาค 2 ได้รับทราบ เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบความคืบหน้าของการดำเนินการ และป.ป.ช. จะทำการรวบรวมข้อมูล และดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวต่อไป


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar