สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตราด จัดโครงการปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อเฉลิมพระเกียรติ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารีฯ

(6 ก.ค. 66) นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานเปิดโครงการปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อเฉลิมพระเกียรติ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานฯ ซึ่งสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตราด จัดขึ้นบริเวณหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมงอบ โดยมีประชาชนจำนวนมากนำสุนัข และแมว เข้ารับบริการ

นายเทวิน แสวงสิน ปศุสัตว์จังหวัดตราด กล่าวว่า การดำเนินโครงการปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้าในครั้งนี้ กรมปศุสัตว์ กำหนดระยะเวลาในการดำเนินโครงการฯ ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม – 31 สิงหาคม 2566 เป็นระยะเวลา 2 เดือน เพื่อเฉลิมพระเกียรติ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติของพระองค์ท่าน 4 กรกฎาคม 2566 ทั้งยังเป็นการขยายผลในการดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานฯ ของพระองค์ท่าน โดยการดำเนินโครงการนี้จะเน้นกิจกรรมผ่าตัดทำหมัน การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า รวมทั้งเป็นกี่ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมให้ประชาชนเลี้ยงสัตว์อย่างถูกวิธี อีกด้วย /....
ที่มา  สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตราด


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar