มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย ร่วมกับห้างแว่นท็อปเจริญ จัด“โครงการแว่นตาเพื่อน้อง” ที่จังหวัดตราด

(12 ก.ค. 66) นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานเปิด “โครงการแว่นตาเพื่อน้อง” กิจกรรมตรวจวัดสายตาและตัดแว่นใหม่ให้แก่เด็กยากไร้ที่ประสบปัญหาสายตาในจังหวัดตราด ซึ่งมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย ร่วมกับห้างแว่นท็อปเจริญ ร่วมกันจัดขึ้นที่อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ เทศบาลตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อไร่ โดยมี รศ.พญ.นวลจันทร์ ปราบพาล กรรมการอำนวยการและเลขาธิการมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย นพ.นพวุฒิ ตรีพรชัยศักดิ์ กรรมการบริหาร ห้างแว่นท็อปเจริญ นางชุลีพร เตรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตราด/ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดตราด ตลอดจนคณะกรรมการ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดตราด ส่วนราชการ และเยาวชนจากสถานศึกษาต่าง ๆ ในจังหวัดตราด เข้าร่วมโครงการ

รศ.พญ.นวลจันทร์ ปราบพาล กรรมการอำนวยการและเลขาธิการมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย กล่าวว่า สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเล็งเห็นว่า ที่ผ่านมาสายตาของเด็กมีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างเยอะ โดยเฉพาะเด็กที่มีปัญหาสายตาสั้น และอยู่ในพื้นที่ห่างไกล อาจไม่ได้รับการดูและ หรือมีแว่นตาที่เหมาะกับสายตาของเด็กของแต่ละคน จึงทรงมีพระดำริให้มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย ร่วมกับห้างแว่นท็อปเจริญ จัดทำโครงการนี้ขึ้น มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 โดยการดำเนินการในปีนี้เข้าสู่ระยะที่ 3 ของการดำเนินโครงการแล้ว อย่างไรก็ตามการดำเนินโครงการนี้ในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศพบว่าปัจจุบันพบเด็กที่มีปัญหาทางสายตามากขึ้นโดย 5 ปีหลังพบว่ามีเด็กว่าร้อยละ 30 ที่มาเข้ารับการตรวจมีปัญหาทางสายตามากขึ้นอย่างต่อเนื่อง อาจมาจากการใช้คอมพิวเตอร์ หรือการใช้สมาร์ทโฟนในชีวิตประจำวัน /.....


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar