เหล่ากาชาดจังหวัดตราด กำหนดจัดกิจกรรมออกรับบริจาคโลหิตในพื้นที่ต่าง ๆ รวม 8 ครั้ง ในเดือนสิงหาคม 2566

(3 ส.ค. 66) นางชุลีพร เตรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตราด เปิดเผยว่า สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดตราด ร่วมกับธนาคารเลือด โรงพยาบาลตราด และหน่วยงานต่าง ๆ กำหนดจัดกิจกรรมออกรับบริจาคโลหิตตามโครงการ “รับบริจาคโลหิต ประจำปี 2566” โดยออกรับบริจาคโลหิตในพื้นที่ต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง โดยในเดือนสิงหาคม 2566 มีแผนกำหนดออกรับบริจาคโลหิต ในพื้นที่ต่าง ๆ 8 ครั้ง ประกอบด้วย

- วันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม 2566 ออกรับบริจาคโลหิตที่ ศาลาประชาคมจังหวัดตราด ตำบลบางพระ อำเภอเมืองตราด

- วันอังคารที่ 8 สิงหาคม 2566 ออกรับบริจาคโลหิตที่ ห้องประชุม ชั้น 2 โรงพยาบาลกรุงเทพตราด ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด

- วันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2566 ออกรับบริจาคโลหิตที่ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเขาสมิง ตำบลเขาสมิง อำเภอเขาสมิง

- วันพุธที่ 16 สิงหาคม 2566 ออกรับบริจาคโลหิตที่ โรงเพาะฟักลูกกุ้งทะเล เจอาร์ 2 ตบลำคลองใหญ่ อำเภอแหลมงอบ

- วันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2566 ออกรับบริจาคโลหิตที่ สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี ตำบลหนองบอน อำเภอบ่อไร่

- วันอังคารที่ 22 สิงหาคม 2566 ออกรับบริจาคโลหิตที่ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ 88 พรรษา ตำบลคลองใหญ่ อำเภอคลองใหญ่

- วันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2566 ออกรับบริจาคโลหิตที่ โรงแรมปีเตอร์แพน รีสอร์ท ตำบลเกาะกูด อำเภอเกาะกูด

- วันอังคารที่ 29 สิงหาคม 2566 ออกรับบริจาคโลหิตที่ อาคาร 5 โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด

จึงขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมบริจาคโลหิตระหว่างเวลา 09.00 – 12.00 น. โดยผู้ที่มีจิตศรัทธาเข้าร่วมบริจาคโลหิตตามกิจกรรมนี้ กรุณางดเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ อย่างน้อย 24 ชั่วโมง ก่อนบริจาคโลหิต และควรนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอก่อนที่จะเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว/...


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar