ศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย เขาล้าน จ.ตราด จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง สภานายิกาสภากาชาดไทย .

(11 ส.ค. 66) นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานในพิธีถวายราชสักการะ ถวายพระพรชัยมงคล เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง องค์สภานายิกาสภากาชาดไทย และเปิดโครงการ “ปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง องค์สภานายิกาสภากาชาดไทย” ในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 91 พรรษา วันที่ 12 สิงหาคม 2566 ซึ่งศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย เขาล้าน จัดขึ้นโดยมีนายสุพงษ์ ลิ้มพาณิชย์ ผู้ช่วยเหรัญญิกสภากาชาดไทย นางชุลีพร เตรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตราด/ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดตราด ตลอดจนประชาชน เยาวชน เข้าร่วมกิจกรรม

นายสมบูรณ์ ศิริเวช ผู้จัดการศูนย์ราชการุณย์ สภากาชาดไทย เขาล้าน กล่าวว่า การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง สภานายิกาสภากาชาดไทย โอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 91 พรรษา ครั้งนี้ทางศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย เขาล้าน จังหวัดตราด ร่วมกับหน่วยงานราชการ ทหาร ตำรวจ โรงเรียนต่าง ๆ และประชาชนในพื้นที่จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระองค์ท่าน โดยมีกิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืดที่ได้รับการสนับสนุนจากศูนย์วิจัยและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดตราด ลงสู่บึงเขาล้าน จำนวน 91,999 ตัว กิจกรรมปลูกกล้วยไม้ จำนวน 300 ต้น โดยได้รับการสนับสนุนจากชมรมกล้วยไม้เมืองตราด และปลูกกล้าไม้ป่าชายเลนในพื้นที่ป่าชายเลน ของศูนย์ราชการุณย์ สภากาชาดไทย เขาล้าน ที่ได้รับการสนับสนุนจาก ศูนย์บริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนจังหวัดตราด อีกจำนวน 591 ต้น นอกจากนี้ยังมีการมอบอุปกรณ์การเรียนให้กับโรงเรียนบ้านคลองมะนาว และโรงเรียนบ้านไม้รูด อีกด้วย /....


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar