เอกอัครราชทูต ณ กรุงพนมเปญ นำคณะหารือร่วมจังหวัดตราดในการพัฒนาเชื่อมโยงด้านต่าง ๆ ระหว่างไทยและกัมพูชา

(29 ส.ค. 66) นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด ให้การต้อนรับ นายเชิดเกียรติ อัตถากร เอกอัครราชทูต ณ กรุงพนมเปญ พร้อมคณะผู้แทนสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา ในโอกาสเดินทางมายังจังหวัดตราด พร้อมร่วมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่ห้องประชุมยุทธนาวีเกาะช้าง ศาลากลางจังหวัดตราด

สำหรับการหารือร่วมในประเด็นการพัฒนาความเชื่อมโยงในด้านต่าง ๆ ระหว่างไทยและกัมพูชา รวมถึงประเด็นในการสร้างความสงบสุขและสัมพันธไมตรีในพื้นที่แนวชายแดนระหว่างทั้งสองประเทศ โดยมุ่งหวังให้การมาเยือนและร่วมหารือในครั้งนี้ ได้นำไปสู่ความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจ การค้า การท่องเที่ยว ความมั่นคง สังคม วัฒนธรรม และความสัมพันธ์อันดีของประเทศไทยและกัมพูชาต่อไป /...


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar