เหล่ากาชาดจังหวัดตราด ร่วมกับอำเภอเมืองตราด จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต

 

               นางบุณณฎา เทพวรชัย ผู้รักษาการแทนนายกเหล่ากาชาดจังหวัดตราด พร้อมด้วย นางฐิติวรดา เทพเสนา นางอมรรัตน์ เอี่ยมสุนทร คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดตราด และสมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดตราด ร่วมปฏิบัติงานรับบริจาคโลหิต ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด ซึ่งเหล่ากาชาดจังหวัดตราด ร่วมกับโรงพยาบาลตราด และที่ทำการปกครองอำเภอเมืองตราด จัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ และประชาชนเข้าร่วมบริจาคโลหิต เพื่อนำไปใช้ในการรักษาผู้ป่วย มีผู้มาแสดงความจำนงจะบริจาคโลหิต จำนวน 109 ราย ผ่านการคัดกรอง จำนวน 68 ราย ได้โลหิต จำนวน 30,600 ซีซี อย่างไรก็ตามการออกหน่วยรับบริจาคโลหิตครั้งถัดไป มีกำหนดจัดขึ้นในวันพุธที่ 18 ตุลาคม 2566 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด /...

 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar