จังหวัดตราด นำคณะลงพื้นที่หาแนวทางแก้ไข กรณีราษฎรทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายฎีกา ถนนสายตาละวาย - ทวีสุข – ผาเรือง เป็นถนนดินลูกรัง มีสภาพทรุดโทรม ได้รับความเดือดร้อนในการสัญจร

นายกัฬชัย เทพวรชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดตราด พร้อมด้วยนายวิเชียร์ ทรัพย์เจริญ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด นายพงษ์พัฑฒ์ สินราย นายอำเภอเขาสมิง นายประดิษฐ์ ดีทองอ่อน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทตราด นางสาวหริณโลจณ์ ทรงบัณฑิตย์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมธรรมจังหวัด ผู้แทนองค์การบริหารส่วนส่วนตำบลประณีต และผู้นำท้องที่ ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงและหาแนวทางแก้ไข กรณี ราษฎรทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายฎีกา ความว่า ถนนสายตาละวาย - ทวีสุข - ผาเรือง ตำบลประณีต อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด เป็นถนนดินลูกรัง มีสภาพทรุดโทรม ได้รับความเดือดร้อนในการสัญจร

จากการลงพื้นตรวจสอบพบว่า ถนนเส้นดังกล่าว มีระยะทาง 1,920 เมตร อยู่ในความดูแลขององค์การบริหารส่วนตำบลประณีต สภาพชำรุด อบต.ประณีต ไม่มีงบประมาณในการซ่อมแซม เนื่องจากต้องใช้งบประมาณกว่า 10 ล้านบาท ในการปรับปรุงซ่อมแซม ซึ่งเกินกว่าศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลประณีต อย่างไรก็ตามในการการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน ทางจังหวัดขอให้องค์การบริหารส่วนตำบลประณีต สำรวจออกแบบและประเมินราคาก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก เพื่อขอรับการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด หรือเงินอุดหนุนจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พ.ศ. 2568 หรือจังหวัดตราด (งบประมาณค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วนของประชาชนในจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2567) ต่อไป /...

ที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตราด


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar