เอกอัครราชทูตแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา ลงพื้นที่จังหวัดตราด พบปะและปราศรัยกับพี่น้องแรงงานกัมพูชา

 

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2566 นายฮุน ซาเรือน เอกอัครราชทูตแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา ประจำประเทศไทย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สถานทูต เดินทางลงพื้นที่จังหวัดตราด พบปะและปราศรัยกับพี่น้องแรงงานกัมพูชาที่พักอาศัย และทำงานในพื้นที่เกาะช้าง จังหวัดตราด โดยมีนายกัฬชัย เทพวรชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดตราดพร้อมด้วยส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงานในจังหวัดตราด ให้การต้อนรับ ที่ห้องประชุมโรงแรมเกาะช้างพาราไดซ์รีสอร์ท แอนด์ สปา หาดคลองพร้าว ตำบลเกาะช้าง อำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด

 

 

นายกัฬชัย เทพวรชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดตราด กล่าวต้อนรับคณะเอกอัครราชฑูตกัมพูชาประจำประเทศไทยอย่างเป็นทางการ จังหวัดตราด มีแรงงานสัญชาติกัมพูชาจำนวนทั้งสิ้น 9,602 คน เป็นแรงงานที่อยู่ในอำเภอเกาะช้างจำนวน 938 คน แรงงานกัมพูชา เสมือนหนึ่ง แรงงานไทยทุกประการโดยยึดหลักกฎหมายรัฐธรรมนูญ กฎหมายคุ้มครองแรงงาน หลักสิทธิ มนุษยชน และความเท่าเทียมกัน โดยส่งเสริม พัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน คุ้มครองแรงงาน และการเข้าถึงหลักประกันสังคม ทำให้แรงงานมีคุณภาพ

 

 

ด้าน นายฮุน ซาเรือน เอกอัครราชทูตแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา ประจำประเทศไทย กล่าวว่าการเดินทางมาเยี่ยมและพบปะพี่น้องชาวกัมพูชาที่มาทำงานในประเทศเพื่อนบ้านเป็นนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการสร้างขวัญ กำลังใจให้กับพี่น้องแรงงานกัมพูชาที่มาทำงานในต่างประเทศ ซึ่งรวมทั้งประเทศไทย ได้นำความห่วงใยของนายกรัฐมนตรี(สมเด็จฮุน เซน) และอดีตนายรัฐมนตรีสมเด็จฮุน เซนมายังแรงงานกัมพูชาเพื่อให้ทราบว่า ยังมีความห่วงใยแรงงานทุกคนที่ทำงานอกประเทศ และมารับทราบถึงความต้องการ ต่างๆ แต่มิใช่จะมารับเรื่องร้องเรียนจากแรงงานกัมพูชา ซึ่งจากการเดินทางมาทุกครั้งพบว่า แรงงานของเรา(กัมพูชา)ก็มีความสุขดีและมีความเป็นอยู่ที่ดี ซึ่งประเทศไทยได้ดูแลแรงงานกัมพูชาได้ดี และได้ลดขั้นตอนต่างๆในการเข้ามาทำงานและยังลดค่าธรรมเนียมต่างๆที่เคยต้องจ่ายสูงเหลือในอัตราที่ไม่ถึงพัน ซึ่งเป็นเรื่องที่ดีและต้องขอบคุณรัฐบาลไทยด้วย /...

 

ข้อมูล: สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตราด


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar