11 ปี เรือช้างรักษ์ทะเลตราด

 

“11 ปี เรือช้างรักษ์ทะเลตราด” วันแห่งการรำลึกถึงการวางอดีตเรือรบหลวงช้าง เรือรบหลวงที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทย ณ หมู่เกาะช้าง จังหวัดตราด (วันนี้) 22 พฤศจิกายน 2566 ณ บริเวณสะพานท่าเทียบเรือบางเบ้า อำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด โดยการบูรณาการการดำเนินงานหลายภาคส่วนของจังหวัดตราด ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนชาวเกาะช้าง ที่ร่วมกันผลักดันให้เกิดการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ขึ้น โดยไม่เพียงแต่เป็นการรำลึกถึงการวางอดีตเรือรบหลวงช้างสู่หมู่เกาะทะเลตราด แต่ยังเป็นการแสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ที่เกิดขึ้นของระบบนิเวศน์บริเวณเรือช้างซึ่งเป็นบ้านของสัตว์ทะเลน้อยใหญ่ และเมื่อเร็ว ๆ นี้ ได้มีการพบฉลามวาฬบริเวณเรือช้าง ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ตามเป้าหมายในการอนุรักษ์ท้องทะเลตราด นอกจากนี้ จุดน้ำเรือช้างยังเป็นอีก 1 จุดดำน้ำที่มีชื่อเสียงของประเทศไทย และมีความสวยงามอันดับต้น ๆ ของหมู่เกาะทะเลภาคตะวันออกอีกด้วย  

 

โดยในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2566 ประกอบด้วย พิธีสักการะเรือช้าง และพิธีสงฆ์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ร่วมกันทำบุญตักบาตร และพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ก่อนที่จะเข้าสู่พิธีเปิดกิจกรรม 11 ปีเรือช้างรักษ์ทะเลตราด โดยได้รับเกียรติจากรักษาการผู้ว่าราชการจังหวัดตราด นายกัฬชัย เทพวรชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานในพิธีและกล่าวกล่าวเปิดงาน โดยมี นายสุธารักษ์ สุนทรวิภาต ผู้จัดการสำนักงานพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนหมู่เกาะช้างและพื้นที่เชื่อมโยง กล่าวรายงานและวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม ต่อด้วย พิธีมอบธงราชนาวี โดย พล.ร.ต. อุทัย ยังวิลัย รองผู้บัญชาการกองกำลังป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด กองทัพเรือ ให้ประธานในพิธีฯ และทำการส่งมอบให้ พลเรือตรีอาภากร บุญยิ่ง ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ ผู้ดำน้ำเปลี่ยนธงราชนาวีให้แด่เรือช้าง และปิดท้ายด้วยพิธีการมอบทุ่นและเชือกโดยนางสาวอมรวรรณ ผุดวรรณา ผู้อำนวยการศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลจังหวัดตราด ให้ประธานในพิธีฯ และทำการส่งมอบให้แด่ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวดำน้ำ BB Divers และ Wayoon Diving Center เพื่อทำการดำน้ำนำเชือกและทุ่นไปวางบริเวณรอบเรือช้างต่อไป นอกจากนี้ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการต้อนรับนักท่องเที่ยว กลุ่ม Trash Hero Koh Chang กลุ่มอาสาพัฒนาเกาะช้าง (Koh Chang Zero Waste) และประชาชนชาวเกาะช้างยังได้พร้อมใจกันทำกิจกรรม CSR เก็บขยะบริเวณโดยรอบท่าเทียบเรือบางเบ้าและบริเวณหาดบางเบ้า เพื่อสร้างความสวยงามให้แก่ชายหาด และนักท่องเที่ยวผู้มาเยือน นอกจากนี้ เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้แก่นักท่องเที่ยวผู้มาเยือนจังหวัดตราดมีมาตรการรักษาความปลอดภัย 24 ชั่วโมง ประกอบด้วยหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ได้แก่ ตำรวจภูธร (โทร. 191)  ตำรวจท่องเที่ยว (โทร. 1155) สาธารณสุขจังหวัด (โทร. 1669) ตราด พร้อม Sky Doctor ที่ทำงานร่วมกับกองทัพเรือ และสถานพยาบาลที่ทำการรองรับนักท่องเที่ยว ได้แก่ โรงพยาบาลเกาะช้าง โรงพยาบาลตราด โรงพยาบาลกรุงเทพอินเตอร์ เกาะช้าง มีบริการ Chamber และ Boat Ambulances รวมถึงอาสาสมัครกู้ภัยเกาะช้างและชาวบางเบ้า ที่สามารถสื่อสารได้ถึง 5 ภาษา ไทย อังกฤษ จีน เยอรมัน และกัมพูชา 
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานตราด ได้ร่วมกับ Wayoon Diving Center นำนักท่องเที่ยวและช่างภาพสายดำน้ำ scuba divers, free divers และ mermaid  กว่า 40 คน เข้าร่วมกิจกรรม CSR เก็บขยะทะเล และใต้ท้องทะเล โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือการบันทึกภาพกิจกรรมและพิธีสำคัญ ๆ ที่ถูกจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่แห่งวันครบรอบ 11 ปี การวางอดีตเรือรบหลวงช้างสู่หมู่เกาะช้าง โดย ททท. สำนักงานตราด คาดว่า นักท่องเที่ยวสายดำน้ำจากในประเทศและต่างประเทศ เมื่อได้เห็นภาพที่จะถูกแชร์ผ่านช่องทาง social media ต่าง ๆ จะได้เห็นความงดงามของจุดดำน้ำเรือช้าง ความอุดมสมบูรณ์ของบ้านแห่งสัตว์ทะเลน้อยใหญ่ และเกิดการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวยังจังหวัดตราดเพื่อดำน้ำ ณ CHANG WRECK จุดดำน้ำที่สวยงามอีกแห่งหนึ่งของท้องทะเลอ่าวไทย ณ จังหวัดตราด จากการสอบถามไปยังผู้ประกอบการท่องเที่ยวดำน้ำที่นำนักท่องเที่ยวมาดำน้ำ ณ หมู่เกาะทะเลตราดพบว่าสามารถสร้างรายได้ ไม่น้อยกว่า 150 ล้านบาทต่อปี ทั้งนี้ เพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกิดการเดินทางของนักท่องเที่ยวให้มาดำน้ำ ณ หมู่เกาะทะเลตราด ททท. เตรียมนำ Bloggers Influencers สายดำน้ำเดินทางมาจัดทำ Contents และประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวกลุ่มดำน้ำได้รับรู้อย่างกว้างขวาง และร่วมกับบริษัทนำเที่ยวดำน้ำ เตรียมจัดทำ Premium Package CHANG WRECK เสนอขายโดยเจาะกลุ่มเป้าหมายไปยังนักท่องเที่ยวสายดำน้ำชาวไทย เพื่อเป็นกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศ กระจายรายได้สู่ชุมชนท้องถิ่น สร้างรายได้ และสร้างอาชีพให้แก่ชุมชนท้องถิ่นในอีกทางหนึ่ง 
 
เรือหลวงช้างปลดประจำการเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2548 หลังจากปฏิบัติงานมากว่า 61 ปี ในกองทัพเรือทั้งของสหรัฐและของไทย เนื่องจากสภาพทรุดโทรมไปตามกาลเวลา ยากที่จะซ่อมแซมให้ใช้งานได้อย่างสมบูรณ์และคุ้มค่า จึงได้ดำเนินการนำเรือวางลงสู่ใต้ทองทะเลบริเวณเกาะช้าง จังหวัดตราด ภายใต้โครงการ "เรือหลวงช้างรักษ์ทะเลตราดเพื่อเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาราชินี ในวันที่ 12 สิงหาคม 2555" ของจังหวัดตราด ร่วมกับกองทัพเรือ องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดตราด และสมาคมการประมงจังหวัดตราด เพื่อใช้เป็นแหล่งอนุบาลพันธุ์ปลาและสัตว์น้ำบริเวณเกาะช้าง โดยวางเรือหลวงช้างบริเวณกลางทะเลด้านหลังเกาะคุ้ม หรือแนวหินราบ-หินลูกบากศ์ ห่างจากเกาะช้างประมาณ 8 ไมล์ทะเลตัวเสากระโดงเรืออยู่ลึกจากผิวน้ำ 5 เมตร และตัวเรือวางอยู่ก้นทะเลที่ระยะประมาณ 35 เมตร กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวในการดำน้ำลึก (Scuba diving) ที่สำคัญอีกแห่งของเกาะช้าง และเพื่อเป็นประโยชน์ในการเป็นบ้านปลา และสัตว์น้ำนานาชนิด สร้างรายได้ให้กับชาวบ้านในท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 

 

11 ปี ที่เรือช้างอยู่ในอ้อมกอดของท้องทะเลตราด และยังคงปฏิบัติภารกิจเป็นบ้านของสัตว์ทะเลน้อยใหญ่นานาชนิด เป็นแหล่งทรัพยากรทางทะเลให้ชาวประมงได้ประกอบอาชีพ และเป็นแหล่งท่องเที่ยวดำน้ำลึกที่งดงาม ยิ่งใหญ่ ที่เชื้อเชิญให้นักดำน้ำจากทั่วโลกได้เดินทางมาสัมผัสด้วยสายตาของตนเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างความรักความผูกพันของชาวบ้านและภาคธุรกิจที่จะร่วมกันดูแลเรือช้างและทรัพยากรทางทะเลที่จะส่งเสริมและก่อให้เกิดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนต่อไป


image รูปภาพ
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar