สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตราด เชิญชวนผู้สนใจร่วมอุดหนุนลำไยเกรดคุณภาพจากเชียงใหม่

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตราด ร่วมกับสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ และสหกรณ์การเกษตรจอมทอง จำกัด กระจายลำไยตามแนวทางการแก้ไขการกระจายลำไยปี 2564 อย่างเร่งด่วนของกรมส่งเสริมสหกรณ์ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกลำไยที่ได้รับผลกระทบจากราคาผลผลิตที่ตกต่ำ และไม่มีแหล่งจำหน่ายจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 โดยสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตราด สหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดตราด และหน่วยงานราชการในจังหวัดตราด ได้ร่วมสั่งซื้อลำไยจากสหกรณ์การเกษตรจอมทองจำกัดจังหวัดเชียงใหม่จำนวน 3 ตันซึ่งเป็นลำไยเกรดคุณภาพ AA+A ขนาดบรรจุตะกร้าละ 3 กิโลกรัมราคา 110 บาทรวม 1,000 ตะกร้า มูลค่า 110,000 บาท เบื้องต้นสามารถช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกลำไยให้มีแหล่งจำหน่ายและหากมีความต้องการซื้อเพิ่มเติมของหน่วยงานราชการ เครือข่ายสหกรณ์ กลุ่มเกษตรของจังหวัดตราด สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตราดจะได้ดำเนินการประสานงานต่อไป หรือสามารถติดต่อโดยตรงได้ที่นางสาวปราณี มีสีโทรศัพท์หมายเลข 064 994592 สหกรณ์การเกษตรจอมทองจำกัด

ที่มา : ทีมข่าว สวท.ตราด


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :