เหล่ากาชาดจังหวัดตราด เดินหน้าส่งมอบถุงยังชีพ ผ่านนายอำเภอ เพื่อส่งต่อไปยังประชาชนผู้กักตัว 14 วัน

นางสรินยา ประกอบผล  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตราด มอบหมายให้ นางบุณณฎา เทพวรชัย  รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดตราด พร้อมด้วยคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดตราด นำถุงยังชีพจำนวน 17  ชุด ส่งมอบให้กับนายพีระวัฒน์ วังรัตน์กุล นายอำเภอเขาสมิง เพื่อส่งต่อไปยังประชาชนผู้ที่หายป่วยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และต้องกักตัวอยู่กับบ้านอีก 14 วัน ในพื้นที่อำเภอเขาสมิง  ในขณะที่นางจิตสุดา พุทธเกสร รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดตราด ส่งมอบถุงยังชีพจำนวน 12  ชุด ให้กับนายภาณุวัฒน์  พุทธเกสร  นายอำเภอบ่อไร่  ส่งต่อไปยังประชาชนผู้ที่หายป่วยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่อำเภอบอไร่และต้องกักตัวอยู่กับบ้านอีก 14 วัน 
ทั้งนี้ถุงยังชีพดังกล่าว สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดตราด ดำเนินการเพื่อมอบให้กับประชาชนผู้ที่หายป่วยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และต้องกักตัวอยู่กับบ้านอีก 14 วัน โดยทางสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดตราด ดำเนินการส่งมอบผ่านนายอำเภอ ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น นำถุงยังชีพไปส่งมอบให้กับประชาชนในกลุ่มดังกล่าว ทั้งนี้การดำเนินการดังกล่าว สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดตราด ดำเนินการไปแล้วในพื้นที่อำเภอแหลมงอบ อำเภอเขาสมิง และอำเภอบ่อไร่  ในส่วนของพื้นที่อื่น ๆ อยู่ระหว่างการประสานงานสำรวจ ก่อนที่จะดำเนินการส่งมอบถุงยังชีพให้ผู้นำชุมชนในแต่ละพื้นที่ต่อไป /...

ที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตราด


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :