จังหวัดตราด แจ้งเตือนประชาชนระวังปัญหาจากฝนตกหนัก ในระยะนี้ถึงวันที่ 30 ส.ค. นี้

(25 ส.ค. 64) นายกัฬชัย  เทพวรชัย  รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดตราด  เปิดเผยว่า  กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตราด  ได้ติดตามสภาวะอากาศ และพิจารณาจากปัจจัยเสี่ยง ประกอบกับ กรมอุตุนิยมวิทยา ได้คาดหมายสภาพอากาศ  ในช่วงนี้ถึงวันที่ 30 สิงหาคม 2564  แจ้งว่า  ภาคตะวันออก ในระหว่างวันที่ 25 -30 สิงหาคม 2564 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60 -70 ของพื้นที่ กับมีฝนตกหนักบางแห่ง ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร  บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง 1 -2 เมตร ดังนั้นเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม ป้องกัน รับมือ และลดผลกระทบ จากสถานการณ์ดังกล่าว ทางจังหวัดตราดจึงขอให้อำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชน ติดตามสภาวะอากาศและข่าวสารจากทางราชการ สร้างการรับรู้ให้กับประชาชน ระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง น้ำท่วมขัง  น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และดินโคลนถล่ม หลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้ง ใต้ต้นไม้ใหญ่ สิ่งปลูกสร้างที่ไม่แข็งแรง รวมถึงอันตรายจากฟ้าผ่า  ส่วนเกษตรกรควรเตรียมการป้องกันระวังความเสียหายที่จะเกิดขึ้นต่อผลผลิตทางการเกษตรไว้ด้วย  ส่วนอำเภอที่มีพื้นที่ติดชายฝั่งทะเล ขอให้อำเภอแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรับผิดชอบ ผู้ประกอบการโรงแรม และรีสอร์ท ปักธงแดงและแจ้งเตือนนักท่องเที่ยวที่ลงเล่นน้ำบริเวณชายหาดในช่วงนี้ ให้ทราบถึงอันตรายจากกระแสน้ำดูดออก หรือ Rip Current   ผู้ควบคุมเรือ เจ้าของเรือ  ผู้ประกอบการเดินเรือและชาวเรือ ใช้ความระมัดระวังในการเดินเรือ และขอให้ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับในการเดินเรืออย่างเคร่งครัด เรือเล็กควรงดออกจากฝั่งเมื่อเกิดคลื่นลมแรง โดยผู้ควบคุมเรือจะต้องตรวจสอบความพร้อมของสภาพตัวเรือ เครื่องยนต์ และตรวจสอบสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิด  ทั้งนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ขอให้ประเมินสถานการณ์จากปัจจัยต่าง ๆ ในพื้นที่เพื่อให้พร้อมเพื่อประสานและบูรณาการหน่วยงานพลเรือน ทหาร ตำรวจ เครือข่ายอาสาสมัครจิตอาสา ภาคเอกชน  เตรียมพร้อมทรัพยากร เครื่องมือ อุปกรณ์ และให้ความสำคัญพร้อมเข้าให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบ รวมทั้งใช้อุปกรณ์เตือนภัยที่มีอยู่ เช่น หอเตือนภัย  หอกระจายข่าว เครื่องรับสัญญาณเตือนภัย รวมทั้งสื่อสังคมออนไลน์ ทั้งนี้หากเกิดสถานการณ์ ขอให้อำเภอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รายงานมายังสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตราด ทางหมายเลขโทรศัพท์ / โทรสาร 0-3952-5727  - 30  หรือแจ้งผ่านไลน์ “ปภ.รับแจ้งเหตุ 1784”   โดยเพิ่มเพื่อน Line ID @1784DDPM ตลอด 24 ชั่วโมง  /....

ที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตราด


image รูปภาพ
image


คะแนนโหวต :