หมวดเรือลาดตระเวนชายแดน ร่วมกับ ศรชล.จังหวัดตราด “จัดครัวเรือหลวง ส่งมอบกำลังใจทางทะเล” ครั้งที่ 2 ให้ชาวเกาะกูด และเกาะหมาก จังหวัดตราด ภายใต้แนวคิด From The Sea

พลเรือโท โกวิท อินทร์พรหม ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ภาค 1 มอบหมายให้ นาวาเอก เกียรติกูล  สุวรรณ ผู้บังคับการหมวดเรือลาดตระเวนชายแดน  และนาวาเอก นฤพนธ์ วิไลธัญญา รองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลจังหวัดตราด บูรณาการการจัดกิจกรรม “ครัวเรือหลวง ห่วงใยบุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่ด่านชุมชน”  ที่ปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือประชาชน ในสถานการณ์โควิด – 19 ภายใต้แนวคิด From The Sea ณ เกาะกูด และเกาะหมาก จังหวัดตราด  
กิจกรรมดังกล่าวนับเป็นครั้งที่ 2 ในพื้นที่จังหวัดตราด ภายใต้แนวคิด From The Sea  ที่ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1  ให้ดำเนินการตามนโยบายของผู้บัญชาการทหารเรือในโครงการ “กองทัพเรือ เพื่อประชาชน ร่วมใจต้านภัย Covid - 19”  เป็นการบูรณาการร่วมกันอีกครั้ง ระหว่างทัพเรือภาคที่ 1 โดยหมวดเรือลาดตระเวนชายแดน และ ศรชล.ภาค 1 โดย ศรชล.จ.ตราด และ ศคท.จ.ตราด ร่วมกับ สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดตราด รวมทั้ง ชมรมศิษย์เก่าสวนกุหลาบจังหวัดจันทบุรี-ตราด 
สำหรับกิจกรรมประกอบด้วย การมอบข้าวสาร จำนวน 200 กิโลกรัม  จากนาย ภิญโญ ประกอบผล ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด  รวมถึงอาหารกล่องปรุงสุก พร้อมน้ำดื่ม แจกจ่ายให้ประชาชนบนเกาะกูด และเกาะหมาก ที่ได้รับผลกระทบจาก Covid – 19  และ มอบอุปกรณ์ป้องกัน Covid – 19  ได้แก่ ชุด PPE หน้ากาก N95 หน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ สบู่เหลวล้างมือ และ น้ำยาฆ่าเชื้อ ให้กับโรงพยาบาลเกาะกูด และ รพ.สต.เกาะหมาก
หลังจากนั้น เรือหลวงตากใบ ได้ให้บริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ตรวจรักษาเบื้องต้น และให้คำปรึกษาด้านการแพทย์ แก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่เกาะกูด และทำการฝึกเคลื่อนย้ายผู้ป่วยติดเชื้อ Covid – 19  ทางทะเล ในขั้นการนำผู้ป่วยจากเกาะลงสู่เรือ ร่วมกับ จนท.พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลเกาะกูด เพื่อสร้างความเข้าใจที่สอดคล้อง ต่อเนื่อง และเกิดความรวดเร็วในการปฏิบัติในการช่วยเหลือประชาชนเมื่อได้รับการร้องขอต่อไป /....

ที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตราด


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :