สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดตราด เปิดเวทีติวผู้ประกอบการท่องเที่ยวเข้าสู่มาตรฐาน SHA และ SHA+ รองรับการท่องเที่ยวหลังสถานการณ์โควิด -19 คลี่คลาย

(6 ก.ย. 64)  นางวิยะดา ซวง รองประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดตราด เป็นประธานเปิดเวทีให้ความรู้ในการเตรียมความพร้อมการลงทะเบียนขอมาตรฐาน SHA  และ SHA+ ให้กับผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวในเขตพื้นที่จังหวัดตราดเข้าร่วม ซึ่งสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดตราด เป็นเจ้าภาพหลัก จัดขึ้นที่ห้องประชุมโรงแรมตราดซิตี้  อำเภอเมืองตราด   ทั้งนี้เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของผู้ประกอบการในการรองรับการท่องเที่ยว หลังสถานการณ์โควิ -19 คลี่คลาย เป็นส่วนของของการขับเคลื่อนโครงการ KOH CHANG TOGETHER อีกด้วย 
ทั้งนี้มาตรฐาน SHA หรือโครงการแนวทางความปลอดภัยด้านสุขอนามัย Amazing Thailand Safety& Health Administration (SHA)  เป็นความร่วมมือเป็นโครงการความร่วมมือของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กับกรมควบคุมโรค กรมอนามัย กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข   โดยกิจการที่สามารถขอรับมาตรฐาน SHA ได้ มี 10 หมวด ได้แก่ 1. ภัตตาคาร/ร้านอาหาร 2. โรงแรม/ที่พัก และสถานที่จัดประชุม 3. นันทนาการและสถานที่ท่องเที่ยว 4. ยานพาหนะ 5. บริษัทนำเที่ยว 6. สุขภาพและความงาม 7. ห้างสรรพสินค้าและศูนย์การค้า 8. กีฬาเพื่อการท่องเที่ยว 9. โรงละคร โรงมหรสพและการจัดกิจกรรม และ 10. ร้านค้าของที่ระลึกและร้านค้าอื่นๆ
ส่วนมาตรฐาน SHA+  คือมาตรฐาน SHA ดั้งเดิม แต่มีการเพิ่มเงื่อนไขว่า พนักงานต้องได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อโควิด-19 แล้วไม่ต่ำกว่า 70% ของทั้งองค์กร  และ พนักงานหน้าด่าน (Frontline) ที่ต้องพบเจอแขกทุกวัน ต้องได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อโควิด-19 ทั้งหมด (100%) /...

ที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตราด


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :