จังหวัดตราด ดำเนินการเตรียมความพร้อมโรงพยาบาลสนามแห่งใหม่รองรับผู้ป่วยโควิด -19

(12 ก.ย. 64)   เจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด  ร่วมกับ สมาชิกชมรมทู บี นัมเบอร์วัน สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราด นำโดยว่าที่ร้อยตรี จำนงค์ แก้วมาดีงาม  ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราด ร่วมกันเตรียมความพร้อมโรงพยาบาลสนามอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดตราด บริเวณอาคารศูนย์กีฬาในร่มจังหวัดตราด โดยร่วมกันจัดเตียงนอน และของใช้ส่วนตัว ของผู้เข้ารับการรักษา ภายในโรงพยาบาลสนามแห่งนี้  โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด สนับสนุนการดำเนินการสร้างอาคารห้องน้ำ รวมทั้งดำเนินการติดตั้งรั้วรอบอาคารโรงพยาบาลสนามแห่งนี้   ในขณะที่เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองตราด เร่งทำความสะอาดฉีดล้างโดยรอบตัวอาคาร  ทั้งนี้ในส่วนของเตียงนอนในโรงพยาบาลสนามแห่งนี้ ได้มีการปรับใช้เตียงไม้ไผ่ รองรับที่นอน  เนื่องจากที่ผ่านมาการใช้เตียงกระดาษของโรงพยาบาลสนามในพื้นที่จังหวัดตราด พบปัญหาชำรุดอย่างรวดเร็วจากปัญหาความชื้น จึงได้มีการปรับมาใช้เตียงที่ทำจากไม้ไผ่แทน 
สำหรับการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดตราด  ดังกล่าวเป็นการดำเนินการตามมติของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตราด  โดยใช้อาคารศูนย์กีฬาในร่มจังหวัดตราด แห่งนี้  ปรับเป็นโรงพยาบาลสนามขนาด 382 เตียง แบ่งเป็น 4 หอผู้ป่วย แยกผู้ป่วยชาย – หญิง ทั้งนี้เพื่อเป็นการรองรับจำนวนผู้ป่วยโควิด -19 ในพื้นที่จังหวัดตราดที่ยังคงพบผู้ติดเชื้อรายใหม่  โดยโรงพยาบาลสนามแห่งนี้คาดว่าจะสามารถเปิดรับผู้ป่วยได้ภายในสัปดาห์นี้ /...

ที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตราด


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :