จังหวัดตราดนำข้าราชการร่วมเคารพธงชาติ เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน (Thai National Flag Day)

(28 ก.ย. 64) นายภิญโญ ประกอบผล ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด นำหัวหน้าส่วนราชการร่วมเคารพธงชาติในเวลา 08.00 น. ภายใต้กิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน (Thai National Flag Day)  บริเวณเสาธงชาติหน้าศาลากลางจังหวัดตราด 
สำหรับการจัดกิจกรรมเคารพธงชาติในวันนี้ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ประกาศพระราชบัญญัติแก้ไขพระราชบัญญัติธง พุทธศักราช 2460 โดยมีสาระสำคัญคือ การประกาศให้ธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทยสืบต่อมาจนถึงปัจจุบัน  ซึ่งได้มีการประกาศไว้ ณ วันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2460   สำนักนายกรัฐมนตรี ได้เสนอให้วันที่ 28 กันยายนของทุกปีเป็นวันพระราชทานธงชาติไทย  โดยให้เริ่มในวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2560 เป็นปีแรก เนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย แต่ไม่ถือเป็นวันหยุดราชการ     จังหวัดตราดจึงได้จัดกิจกรรมเคารพธงชาติ ในโอกาสครบรอบ 104 ปี การประกาศใช้ธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย Thai National Flag Day  ในวันนี้ขึ้น /....

ที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตราด


image รูปภาพ
image
image
image
image


คะแนนโหวต :